Savaitė be patyčių

Kovo 20–24 dienomis Šakynos mokykla dalyvavo Visuotinėje Veiksmo savaitėje Prieš patyčias. Vyresniųjų klasių mokiniai priešmokyklinukams ir pradinių klasių mokiniams organizavo užsiėmimus.
Aštuntokės Ieva ir Brigita priešmokyklinės ugdymo grupės vaikams parodė animacinį filmuką „Mėlynasis šuniukas“ ir paaiškino, kas tai yra patyčios, kokius jausmus patiria vaikai, kai iš jų tyčiojamasi. Šeštos klasės mokinės Gabija ir Dominyka lankėsi pas pirmokus ir antrokus. Mergaitės, vaidybinių situacijų pagalba, supažindino vaikus su jausmais, emocijomis. Paaiškino, kur reikia kreiptis, patyrus patyčias. Aštuntokės Aušra ir Justina aplankė trečiokus ir ketvirtokus, kalbėjosi apie patyčias, kartu darė plakatą, kuriame vaikai vaizdavo draugystę ir teigiamas emocijas.

Socialinė pedagogė Aušra Pranckuvienė

Parama mokyklai

Labai dėkojame visiems skyrusiems 2 proc. paramą. Dėkojame visiems, pasakiusiems gerą žodį, pasidalijusiems idėjomis, pasiūlymais, prisidėjusiais fizine pagalba, bendra veikla ir darbais.

Už jūsų savanoriškai skirtas lėšas ir gautą Danijos vaikų rėmimo fondo paramą mokykloje atnaujinta technologijų kabineto virtuvė (nauji baldai), priešmokyklinio ugdymo grupė (nauji baldai, sutvarkytos grindys), šokių kolektyvui pasiūtos liemenės.

Kurkime Mokyklą kartu!

Skiriant 2 proc. pajamų mokesčio mokyklai, reikia užpildyti FR0512 formą ir ją pateikti teritorinei mokesčių inspekcijai šiais būdais:

  1. Asmeniškai  pateikti teritorinei mokesčių inspekcijai užpildytą formą kartu su savo metine pajamų mokesčio deklaracija (galima ir elektroniniu būdu);
  2. Užpildyti klasės vadovo pateiktą formą.

Formą galima rasti VMI tinklalapyje www.vmi.lt; galima kreiptis į klasės vadovą arba mokyklos raštinę.

Duomenys, reikalingi pildant prašymą:

Mokestinis laikotarpis – 2016 m.
Paramos gavėjo identifikacinis kodas – 190076714
Paramos gavėjo pavadinimas – Šakynos mokykla
Buveinės adresas – Šiaulių g. 20, Šakyna, Šiaulių r.

 

Prizinė vieta meninio skaitymo konkurse

 

2017 m. kovo 21 dieną Šakynos mokyklos 1−4 klasių mokiniai  dalyvavo Bazilionų daugiafunkciniame centre vykusiame Šiaulių rajono pradinių klasių mokinių meninio skaitymo konkurse „Ką mena vaikystės takeliai…“ . Sveikiname 3 klasės mokinę Eveliną Guigaitę, tapusią diplomante ir užėmusią III vietą!

Mokytoja Asta Jakumienė

 

Ekskursija į „Akmenės cemento“ gamyklą

Mūsų mokyklos 8-10 klasių mokiniai lankėsi „Akmenės cemento“ gamykloje, kuri yra  viena iš didžiausių Baltijos šalyse ir vienintelė Lietuvoje bendrovė, gaminanti cementą. Šios statybinės rišamosios medžiagos gamykla pagamina virš milijono tonų per metus, o produkto kokybė atitinka visus Lietuvos bei Europos Sąjungos reikalavimus.

Mokiniai, išklausę instruktažą ir  lydimi bendrovės technologo, apžiūrėjo gamyklos technologines linijas, susipažino su cemento gamyklos istorija, cemento gamyba nuo žaliavos atvežimo iki pardavimo, eksporto į kitas šalis.

Šios išvykos metu mokiniai susipažino su technologo profesija bei kitomis specialybėmis.

Chemijos mokytoja Jūratė Lukošienė

Pi dienos viktorina

Mokykloje paminėta tarptautinė Pi diena, kuri pradėta švęsti 1989 metais JAV fiziko Larry Shaw iniciatyva. Atsižvelgiant į šios matematinės konstantos išraišką, ją pasiūlyta švęsti kasmet kovo 14 dieną (3,14… ).

5−7 klasių mokiniams organizuotoje viktorinoje vaikai atsakinėjo į su matematika susijusius klausimus, atliko greitų sprendimų ir kūrybiškumo reikalaujančias užduotis.

 

Matematikos mokytoja Asta Lengvenienė

Mokyklos geriausieji

Geriausiais vidurkiais II trimestrą baigusių 5–10 klasių mokinių dešimtukas:

Eil. Nr. Vardas, pavardė Klasė Vidurkis
1 Gabija Kundrotaitė 6 9,83
2-3 Gabrielė Gražulytė 5 9,2
2-3 Karolina Gylytė 5 9,2
4 Gabrielė Buivydaitė 9 9,14
5 Gerda Urbietytė 5 8,9
6 Karina Bortnikova 8 8,5
7 Ugnė Liuberskytė 10 8,4
8-9 Ieva Pelytė 7 8,31
8-9 Ieva Zarombaitė 8 8,31
10 Dominyka Šiuipytė 6 8,25

 

Džiaugiamės ir didžiuojamės geriausiais. Sėkmės visiems!

Pasiekimai tarptautiniame esė rašymo konkurse

9 klasės mokinė Gabrielė Buivydaitė, dalyvavusi Tarptautiniame  esė rašymo  konkurse „ Bilingva“ (Rusijos Federacija, Maskva), pateko į konkurso finalistų gretas. Jos esė  iš 250 konkursui pateiktų rašto darbų užėmė 44 vietą. Tarptautiniame esė konkurse Gabrielė pademonstravo savo rusų kalbos žinias ir kartu pristatė lietuvių kalbą, nes šiam konkursui jaunieji autoriai rašto darbus siuntė rusų ir savo gimtąja kalba. Verta paminėti, kad  „Bilingva“ konkurse  dalyvavo mokiniai nuo 10 iki 18 metų iš Australijos, Bulgarijos, Vokietijos, Nyderlandų, Jordanijos, Serbijos, Slovėnijos, Estijos, Ukrainos, Azerbaidžano, Baltarusijos, Uzbekijos, Moldovos, Kazachstano, Rusijos Federacijos subjektų ir sričių bei Maskvos miesto mokyklų ir buvo pristatytos 34 pasaulio kalbos.

Taip pat siūlome susipažinti su Gabrielės Buvydaitės konkursui siųstu esė.

Rusų kalbos mokytoja Ona Druseikaitė−Ruževičiūtė