Startuoja „IT projektų vadyba bei komandinis darbas“

Nuo vasario mėnesio mokykloje pradedamas vykdyti neformaliojo vaikų švietimo ugdymas pagal programą „IT projektų vadyba bei komandinis darbas“.
Programoje dalyvauja 20 mergaičių iš 5-8 klasių. Pirmadieniais ir antradieniais po pamokų, įgyvendindamos ilgalaikį informacinių technologijų projektą, mokysimės prisiimti atsakomybę, generuoti idėjas, dirbti bendradarbiaujant, ugdytis lyderio savybes, skatinti atvirumą ir iniciatyvumą.
IT mokytoja Asta Lengvenienė