Fizikos pamoka Jaunųjų technikų centre

Kovo 29 dieną 9 kl. mokiniams fizikos pamoka vyko Jaunųjų technikų centre. Devintokai pakartojo, kas yra laidininkai. Jie sulitavo žmogeliukus su šviečiančiomis kepurėlėmis.

Fizikos mokytoja N. Nemeikšienė