Projektas „Mokymo metodų lobynas“

Šiaulių r. Šakynos mokyklos projektas „Mokymo metodų lobynas“ yra skirtas tobulinti mokymo metodų įvairovę ugdymo procese. Projekto tikslas – išmokti naudoti naujus mokymo metodus ugdymo procese. Tikslinė grupė – mokytojai, kuriems bus suteikta galimybė dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo kursuose kitose Europos Sąjungos valstybėse. Manome, kad projekto metu įgyti įgūdžiai ir kompetencijos suteiks galimybę keisti mokymo metodus bei aplinkas. Mokymas taps patrauklesnis ir įdomesnis. Tikimės, kad šiuolaikiniai mokymo metodai ir jų pritaikymas ugdymo procese, pagerins mokinių pasiekimus ir užtikrins mokymo(si) kokybę.
Projekto metu planuojama sukurti geriausių mokymo(si) metodų rinkinį ir atlikti tyrimą apie šiuolaikinius mokymo(si) metodus.
Istorijos mokytojas Audrius Mickevičius