Rudenį mokykloje bus įgyvendinamas projektas „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“

Šakynos mokykla atrinkta dalyvauti projekto „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ kūno kultūros ir fizinio aktyvumo edukacinėse programose!

Pasirašius sutartį su mokykla ir baigus programų viešuosius pirkimus, mokyklai bus siūloma dalyvauti vienoje iš paraiškoje pateiktų edukacinių veiklų. Iš viso numatyta 10 užsiėmimų, kuriuose bus kviečiamos dalyvauti ne mažesnės nei 15 vaikų grupės. Užsiėmimai bus finansuojami iš projekto lėšų.