Europos kalbų dienos renginiai

Europos kalbų dienai pažymėti kalbų mokytojos parengė mokiniams viktoriną apie Europos kalbas.
Mokiniai pristatė pasirinktas šalis pateikdami apie jas įdomią informaciją bei pavaišindami toms šalims būdingais patiekalais.

Anglų kalbos mokytoja Gražina Jurgaitienė