Rusų kalbos pamoka

Rugsėjo 25 d. septintoje klasėje vyko rusų kalbos pamoka, skirta Europos kalbų dienai. Pamokoje, mokiniai  parodė įgytas žinias ir gebėjimus kalbėti užsienio (rusų) kalba. Kiekvienas mokinys, stovėdamas prie žemėlapio, pristatė pasirinktą šalį, įvardino tos šalies sostinę, kokios tautybės žmonės gyvena. Dirbdami grupėse, individualiai nupiešė pasirinktų šalių vėliavas.

Rusų kalbos mokytoja Ina Prialgauskienė