Įgyvendinamas projektas ikimokyklinio ugdymo veiklos tobulinimui

ŠILALĖS, ŠAKIŲ IR ŠIAULIŲ RAJONŲ SAVIVALDYBIŲ IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLŲ VEIKLOS TOBULINIMAS

Projekto tikslas – pagerinti ikimokyklinio ugdymo kokybę skatinant pokyčius Šilalės, Šakių ir Šiaulių rajonų savivaldybių ikimokyklinio ugdymo įstaigų veikloje.

Uždavinys – naujų ugdymo organizavimo modelių ir ugdymo turinio diegimas veiklą tobulinančiose ikimokyklinio ugdymo įstaigose.

Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų.

Didėjant visuomenės sąmoningumui ir supratimui apie lavinimosi gamtoje svarbą, Lietuvoje populiarėja lauko darželiai. Tarptautiniai tyrimai rodo, kad vaikų buvimas lauke ištisus metus daro teigiamą įtaką jų raidai ir mokymuisi. Taip pat ikimokyklinio amžiaus vaikų raidai ne mažiau svarbūs ir tiriamieji bei kūrybinio mąstymo gebėjimai. Siekiant įdiegti vaikams sveikos gyvensenos principus bei skatinti jų tiriamuosius bei kūrybinio mąstymo gebėjimus, projekto veikloje dalyvaujančiose ikimokyklinio ugdymo įstaigose numatoma įdiegti naujus ugdymo metodus, pagrįstus JAV metodika „Pre-K for All’s”, kuri ikimokykliniame ugdyme sėkmingai integruoja tiriamosios ir kūrybinės technologinės veiklos metodus (STEAM), kūrybinio mąstymo „design thinking” bei lauko darželio principus. Projekto metu bus parengta ikimokyklinio amžiaus vaikų tiriamųjų bei kūrybinio mąstymo gebėjimų ugdymo, integruojant STEAM metodus, kūrybinio mąstymo „design thinking” bei lauko darželio principus metodinė medžiaga. Veiklą tobulinančių mokyklų ikimokyklinio ugdymo pedagogai su parengtos metodinės medžiagos praktinio taikymo galimybėmis bus supažindinti mokymų metu. Vėliau su konsultato-praktiko bei konsultuojančios mokyklos pagalba pedagogai praktiškai įgyvendins metodinėje medžiagoje pateiktas metodines rekomendacijas, koreguos mokyklų veiklos tobulinimo veiksmų planus, atnaujins ugdymo turinį pagal konkrečios mokyklos poreikius. Veiklą tobulinančių mokyklų pedagogai mokysis, kaip STEAM metodus,  kūrybinio mąstymo „design thinking” bei lauko darželio principus taikyti ikimokyklinio ugdymo procese.

Projekto įgyvendinimo dėka naują ugdymo proceso organizavimo modelį įdiegs bei ugdymo turinį atnaujins 6 ikimokyklinio ugdymo mokyklos, mokymuose dalyvaus 36 švietimo darbuotojai (ikimokyklinio ugdymo pedagogai, priešmokyklinio ugdymo pedagogai specialieji pedagogai, direktoriaus pavaduotojos ugdymui).

Projekto įgyvendinimo trukmė – 24 mėnesiai (2019–2021 m.).

Projekto biudžetas – 117.658,03 Eur.