Keičiamos ugdymo proceso atostogos!

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO ĮSAKYMU PAKEISTOS

2019–2020 MOKSLO METŲ UGDYMO PROCESO ATOSTOGOS:

Pavasario atostogos        2020 m. kovo 16 d. – kovo 27 d.

Ministro įsakymas