Dėl nemokamo maitinimo

Vadovaujantis Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 21 d. sprendimu Nr. T-175, 7.3. punktu, nemokamas maitinimas, esant galimybei (tarpusavyje derina mokykla, valgykla, mokinio tėvai), gali būti teikiamas laikinai nutraukus ugdomąją veiklą mokykloje dėl ekstremalios situacijos ir epidemijos.

Mokykla sudaro galimybę mokinių, gaunančių nemokamą maitinimą, tėvams atsiimti sausą davinį už 2020 m. kovo 16–20 d. ir kovo 23–27 d. laikotarpius.

Atsiimti davinį bus galima mokyklos valgykloje 2020 m. kovo 26 d. (ketvirtadienį), 9.00 – 14.00 val.

Atvykstančių tėvų prašome laikytis būtinųjų sanitarijos ir higienos reikalavimų, koronaviruso prevencijos priemonių.

Iškilus klausimams prašome kreiptis į mokyklos valgyklos vedėją R Mickevičienę  tel. Nr. 8 616 05901