Galimybė organizuoti vaikų ugdymą šeimoje pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 504 „Dėl ugdymosi šeimoje įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nuo 2020-2021 m. m. įteisintas vaikų ugdymas(is) šeimoje pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas. Prašymai ir reikalingi dokumentai dėl vaiko ugdymo(si) šeimoje pagal atitinkamą programą teikiami artimiausios mokyklos, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. birželio 1 d. įsakymu Nr. A-837 ir 2020 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. 873 įtrauktos į bendrojo ugdymo mokyklų, padėsiančių tėvams (globėjams, rūpintojams) organizuoti vaikų ugdymą(si) šeimoje, sąrašą, vadovui nuo 2020 m. birželio 15 d. iki birželio 30 d.

Daugiau informacijos apie prašymų pateikimą, reikalingus dokumentus, tėvų pareigas, ugdymo(si) šeimoje sąlygas ir kitus ugdymo(si) šeimoje įgyvendinimo tvarkos aspektus rasite Ugdymosi šeimoje įgyvendinimo tvarkos apraše (aktyvi nuoroda).

Šiaulių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklos, padėsiančios tėvams (globėjams, rūpintojams) organizuoti vaikų ugdymą(si) šeimoje:

 • Šiaulių r. Gruzdžių gimnazija;
 • Šiaulių r. Kužių gimnazija;
 • Šiaulių r. Lauryno Ivinskio gimnazija;
 • Šiaulių r. Meškuičių gimnazija;
 • Šiaulių r. Kuršėnų Stasio Anglickio progimnazija;
 • Šaulių r. Bazilionų mokykla-daugiafunkcis centras;
 • Šiaulių r. Aukštelkės mokykla-daugiafunkcis centras;
 • Šiaulių r. Bubių mokykla;
 • Šiaulių r. Kurtuvėnų mokykla-daugiafunkcis centras;
 • Šiaulių r. Drąsučių mokykla;
 • Šiaulių r. Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų mokykla;
 • Šiaulių r. Kairių pagrindinė mokykla;
 • Šiaulių r. Pakapės mokykla;
 • Šiaulių r. Raudėnų mokykla-daugiafunkcis centras
 • Šiaulių r. Šakynos mokykla;
 • Šiaulių r. Šilėnų mokykla;
 • Šiaulių r. Voveriškių mokykla.

Tvarkos aprašas