„Sveika, vasara“

Kasmet birželio mėnesį mokykla gyvena vasaros laukimo bei išsiskyrimo ir naujų vilčių  nuotaikomis. Ne išimtis ir šie metai. Renginys ,,Sveika, vasara“ sukvietė po ilgo nesimatymo mokinius, tėvelius ir mokytojus.

Skambutis į paskutinę pamoką papuoštose klasėse pakvietė 10 ir 8 klasės mokinius. Kartu su auklėtojais mokiniai keliavo prisiminimų labirintais. Būsimos pirmokės Aleksandra ir Amelija, skambindamos varpeliu, palydėjo juos į šventę.
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, atliekanti direktoriaus funkcijas, Lina Samoškienė pasveikinio visus susirinkusius sėkmingai įveikus dar vienerius mokslo metus, įteikė mokiniams padėkas už gerą mokymąsi, padarytą pažangą, sportinius pasiekimus, dalyvavimą konkursuose bei diplomus, pelnytus įvairiuose konkursuose.

Šventėje dalyvavo 10 klasės mokinių pirmoji mokytoja A. Arvasevičienė. Šios mokytojos prisiminimai apie dešimtokus privertė ir nubraukti ašarą, ir linksmai nusijuokti.
Klasių vadovai – A. Lengvenienė ir V. Norutavičius – išeinantiems savo auklėtiniams linkėjo visa, kas tik geriausia bei įteikė po atminimo dovanėlę.
Šventės kaltinikai taip pat tarė savo žodį: aštuntokės skaitė poemą, sukurtą pagal K. Donelaičio ,,Metus“, dėkojo už kantrybę ir supratimą. Dešimtos klasės mokiniai skaitė testamentą, surengė viktoriną, kurioje reikėjo atpažinti mokytoją pagal jo dažniausiai vartojamą frazę, mokytojus apdovanojo ne tik gražia video padėka, bet ir įspūdingomis bijūnų puokštėmis.
Šventėj dalyvavęs Šakynos seniūnas M. Gedvila džiaugėsi jaunais seniūnijos gyventojais, jų iniciatyvumu ir linkėjo nepamiršti savo gimtojo krašto. Buvusi Šakynos mokyklos mokytoja J. Januškevičienė įteikė kievienam po paukštelį, linkėdama sugrįžti į gimtąjį lizdą.
8 klasės baigimo pažymėjimus aštuntokėms  ir 10 klasės baigimo pažymėjimus dešimtokams įteikė direktoriaus pavaduotoja ugdymui, atliekanti direktoriaus funkcijas, L. Samoškienė ir buvęs mokyklos direktorius V. Arvasevičius.

Gyvenimas  – tarsi drugelio sparnas – visokiais raštais ir jausmais išmargintas… Kiekvieno iš Jūsų viduje plasnoja daugybė drugelių. Tai Jūsų mintys, norai, jausmai, svajonės. Išmokę valdyti šiuos sparnus, galėsite nuskristi  į bet kurį kampelį.

 Svarbiausia  – nesiliauti plasnojus…

Sėkmingo plasnojimo, aštuntokės ir dešimtokai.