Projektas ,,Gamtos lobynai“ IV

2020-06-18 Šakynos mokyklos mokiniai susipažino ir tyrinėjo mūsų tautos tūkstantmečius kurtą garbingą darbo ir švenčių kalendorių, kuriame tiesiogiai atsispindi gamtos pokyčiai, jos ryšiai su mitologija, liaudies papročiais, apeigomis, sakmėmis bei padavimais, mįslėmis, patarlėmis ir t.t. Liaudies kūryba žadindavo žmonėse gėrio bei grožio siekimą, palengvindavo sunkų darbą, jį paįvairindavo. Kuomet nebuvo rašto bei knygų, trumpučiai kūriniai apie gamtą, žmogų, darbą, mitologines būtybes padėdavo mūsų protėviams auklėti vaikus, plėsti jų akiratį, ugdyti kalbą, skiepyti dorovės normas.

Panašiai kaip kaime suaugusieji pasakoja vaikams apie gamtą ir jos savybes, taip ir mes rinkome ir pateikėme žinias apie gyvūnus, augalus, tautos papročius ir šventes. Tik gerai pažindami gamtą, vaikai kaip reikiant suvoks etnografinį bei tautosakinį tekstą, lengviau atspės mįslę, įsimins patarlę ar priežodį. Be to, pats gamtos pažinimas – tai meilės, gėrio jausmų ugdymas, grožio suvokimas, o lietuviams nuo senų laikų būdinga pagarba gamtai, jos sudvasinimas, tuo remiasi tautosaka ir mitologija.

Senovės tradicijos, mums, kasdien įsukamiems į naujausių įvykių ir rūpesčių verpetą, padeda nepamiršti tautos šaknų. Jos turėtų būti įsismelkusios mūsų dvasion su motinos lopšine, močiutės pasakomis, visu kūrybiniu tautos paveldu ir Tėviškės gamta.

Todėl, remdamiesi Liberto Klimkos, Ričardo Kazlausko, Živilės Lazdauskaitės knyga „Po tėviškės dangum“ bei Gražinos Veronikos Germanienės sudarytu „Senoviniu kalendoriumi“, aptarėme pagrindines pavasario bei vasaros ciklo šventes, liaudies papročius bei tradicijas, atliekamus darbus. Kadangi šiuo metų laiku suveši bei subujoja augmenija, didžioji dalis švenčių švenčiama pinant vainikus, tai ir mes, rinkdami medžiagą apie Jurgines, Šeštines, Sekmines, Rasos, Kupolių, Joninių šventes, skynėme žoleles (kupoliavome), pynėme vainikus, aptarėme papročius ir tradicijas, mokėmės tautosakos kūrinių. Kad būtų greičiau ir lengviau, pasiskirstėme į komandas ir kiekviena komanda kuo išradingiau pristatė vieną šventę.

Projektą vainikavo kartu dainuojamos liaudies dainos, buvo linkima laikytis etnokultūros tradicijų švenčiant gražiausią vasaros šventę – Jonines bei surasti paparčio žiedą, nepamirštant, kad tai ir lietuvių meilės šventė.

Tikimės, kad projektas „Gamtos lobynai“ padėjo suprasti lietuvių tradicijų ir papročių kilmę, žodinę ir muzikinę kūrybą, tautodailę, o vaikams – natūraliai įaugti į tautos kultūrinę terpę. Šiuo projektu stengėmės atskleisti savo tautos, savo krašto pažinimo paslaptis, vaizdžiai parodyti, kaip kaupėsi ir kaupiasi žmogaus pasaulėjauta Tėviškės gamtoje.

Mokytojai  Dalia baranauskaitė ir Vidmantas Norutavičius