Projektas „Miklūs pirštukai – gražūs garsiukai“

Šakynos mokyklos ikimokyklinio ugdymo grupėje įgyvendinamas projektas „Miklūs pirštukai – gražūs garsiukai“. Projekto tikslas – sudaryti palankias sąlygas ikimokyklinio amžiaus vaikams ugdyti kalbinius ir intelektinius gebėjimus.

Dėkojame projekto iniciatorei,  grupės globėjai Kristinai Mažeikaitei Rasmussen ir projekto rėmėjams Nokskov Rotary klubui už finansinę paramą įsigyjant vieną iš pagrindinių smulkiosios motorikos ir intelekto lavinimo priemonių – „Lego“ rinkinius.