Ugdymo procesas nuo sausio 4 dienos

  1. Nuo 2021 m. sausio 4 d. iki 2021 m. sausio 29 d. ugdymo procesas 1–4  klasėse vykdomas nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu.
  2. Neformalusis vaikų švietimas 1–4 klasėse vykdomas nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu.
  3. Nuo 2021 m. sausio 6 d. ugdymo procesas 5–8 ir 10 klasėse  vykdomas nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu.
  4. Neformalusis vaikų švietimas 5–8, 10 klasėse vykdomas nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu.
  5. Švietimo pagalba (socialinio, specialiojo pedagogo, logopedo) teikiama nuotoliniu būdu.

Įsakymas dėl ugdymo proceso