Lietuvių kalbos dienos

Lietuvių kalbos komisija jau penktus metus kviečia lietuvių bendruomenes minėti lietuvių kalbos dienas nuo vasario 16d. iki kovo 11d. Renginiai skiriami lietuvių kalbos sklaidai šalyje ir užsienyje, kalbos prestižui didinti, stiprinti mokymosi motyvaciją.

Šiemet kilo mintis žodžiui suteikti vaizdą, ,,pažaisti“ žodžiu. Penktokams buvo skirta užduotis rasti namuose ar aplinkoje rasti, užfiksuoti ir įvardinti daugiskaitinius ir vienaskaitinius daiktavardžius. Šeštokai turėjo išsirinkti daiktavardį, sugalvoti jį apibūdinančių būdvardžių bei suteikti pasirinktam žodžiui formą (naudota programėlė ,,Word Cloud maker“). Septintokai  ieškojo dalyvių rūšių pavyzdžių: vieni naršė internete, kiti patys stojo prieš objektyvą ir pademonstravo, kuo skiriasi veikiamieji ir neveikiamieji dalyviai. Aštuntokai ir dešimtokai pakartojo frazeologizmus ir  juos iliustravo, svarstė, kas nutiktų, jei šiuos žodžių junginius suprastume tiesiogiai.

Ketvirtadienį 5-10 klasių mokiniai grūmėsi virtualioje viktorinoje. Nugalėtojomis tapo Urtė Urbietytė ir Aida Šiuipytė (1 vieta), Evelina Guigaitė ir Kristina Steponavičiūtė (2 vieta), Akvilė Gavorskytė ir  Ula Kumpytė (3 vieta).

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Jurgita Kriščiūnienė