Pranešimas apie Šiaulių r. Šakynos mokyklos reorganizavimą prijungiant ją prie Šiaulių r. Gruzdžių gimnazijos

Pranešame, kad vadovaujantis Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 27 d. sprendimu Nr. T-130 „Dėl sutikimo reorganizuoti Šiaulių r. Šakynos mokyklą“ nutarta reorganizuoti Šiaulių r. Šakynos mokyklą, prijungiant ją prie Šiaulių r. Gruzdžių gimnazijos.

Reorganizuojama įstaiga – Šiaulių r. Šakynos mokykla: teisinė forma – savivaldybės biudžetinė įstaiga; įstaigos buveinė – Šiaulių g. 20, Šakyna, LT-81342 Šiaulių rajonas; įstaigos kodas – 190076714. Duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų, registre.

Reorganizavime dalyvaujanti įstaiga – Šiaulių r. Gruzdžių gimnazija: teisinė forma – savivaldybės biudžetinė įstaiga; įstaigos buveinė – S. Dariaus ir S. Girėno g. 31, Gruzdžiai, LT-81421 Šiaulių rajonas; įstaigos kodas – 190058125. Duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų, registre.

Reorganizavimo tikslas – optimizuoti Šiaulių rajono savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų tinklą, jų valdymą, racionalizuoti lėšų paskirstymą, užtikrinti kokybišką mokyklai priskirtų funkcijų vykdymą, siekiant ugdymo kokybės bei efektyvesnio išteklių naudojimo.

Reorganizavimo būdas – Šiaulių r. Šakynos mokyklos prijungimas prie Šiaulių r. Gruzdžių gimnazijos. Šiaulių r. Šakynos mokykla 2021 m. rugpjūčio 31 d. baigs savo veiklą kaip juridinis asmuo ir taps Šiaulių r. Gruzdžių gimnazijos struktūrine dalimi – skyriumi, kurio pavadinimas – Šiaulių r. Gruzdžių gimnazijos Šakynos skyrius. Nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. Šiaulių r. Gruzdžių gimnazija (S. Dariaus ir S. Girėno g. 31, Gruzdžiai, LT-81421 Šiaulių r.) su Šiaulių r. Gruzdžių gimnazijos Šakynos skyriumi (Šiaulių g. 20, Šakyna, LT-81342 Šiaulių r.) tęs veiklą.

Reorganizavimo laikotarpiu Šiaulių r. Šakynos mokyklos ir Šiaulių r. Gruzdžių gimnazijos vadovai užtikrina nepertraukiamą uždavinių ir funkcijų, nustatytų Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme, biudžetinių įstaigų nuostatuose ir kituose teisės aktuose, vykdymą.

Šiaulių r. Šakynos mokykla reorganizuojama iki 2021 m. rugpjūčio 31 d.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 14 str. 10 dalimi, reorganizuojamos įstaigos kreditorius savo reikalavimus gali pateikti ne vėliau kaip per 60 dienų nuo viešojo paskelbimo apie biudžetinės įstaigos reorganizavimo sąlygų aprašo parengimą pirmos dienos.

Reorganizavimo aprašas

 

Šakynos mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, atliekanti direktoriaus funkcijas, Lina Samoškienė