Pilietinė iniciatyva „Gyvybės medis“

Birželio 14-ąją Lietuva paminėjo 80 metų nuo pirmųjų trėmimų 1941-aisiais, kai per vieną savaitę iš mūsų šalies okupantai ištrėmė 17500 žmonių. Šiai datai pažymėti mokiniai prisijungė prie pilietinės iniciatyvos „Gyvybės medis“.
Šakynos mokyklos mokiniai susijungė į gyvą Gyvybės medį perteikdami idėją, kad verta įprasminti tremties paliestų žmonių atminimą ir kad užaugo nauja karta, kuriems rūpi jautri Tėvynės istorija.