Ugdymo planas

Pradinis ugdymas

Pagrindinis ugdymas 

LR švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas dėl pagrindinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo pakeitimo

 

Ugdymo organizavimas 20192020  mokslo metais: 

1. Ugdymo organizavimas:

Klasė Ugdymo proceso pabaiga Ugdymo proceso trukmė dienomis
Mišrioji ugdymo grupė (MUG),

1–4  klasės

06-09 175
5–10 06-23 185

 

2.  Ugdymo procesas įgyvendinant pradinio ir pagrindinio ugdymo programas skirstomas pusmečiais.

I pusmetis rugsėjo 2 d. – sausio 24 d.
II pusmetis sausio 27 d. – birželio 9 d. (1–4 kl.)

sausio 27 d. – birželio 23 d. (5–10 kl. )

 

3. Mokykla dirba penkias dienas per savaitę.

 

4. Mokinių atostogos:

Rudens atostogos 2019 m. spalio 28 d. – spalio 31 d.
Žiemos (Kalėdų) atostogos 2019 m. gruodžio 23 d. – 2019 m. sausio 3 d.
Žiemos atostogos 2020 m. vasario 17 d. – vasario 21 d.
Pavasario (Velykų) atostogos 2020 m. balandžio 14 d. –  balandžio 17 d.
Vasaros atostogos:

MUG, 1–4 klasių mokiniams

5–10 klasių mokiniams

 

2020 m. birželio 10 d. – rugpjūčio 31 d.

2020 m. birželio 25 d. – rugpjūčio 31 d.

 

5. Mišriosios ugdymo grupės vaikams per mokslo metus skiriamos, suderinus su mokytojų taryba, papildomos atostogos:

Atostogos prasideda Atostogos baigiasi
2017-09-25 2017-09-29
2018-05-07 2018-05-11

 

Parašykite komentarą