Ugdymo planas

2020-05-22 Įsakymas dėl ugdymo plano pakeitimo ir ugdymo proceso būdų nustatymo

Pradinis ugdymas

Pagrindinis ugdymas 

LR švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas dėl pagrindinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo pakeitimo

 

Ugdymo organizavimas 20192020  mokslo metais: 

1. Ugdymo organizavimas:

Klasė Ugdymo proceso pabaiga Ugdymo proceso trukmė dienomis
Mišrioji ugdymo grupė (MUG),

1–4  klasės

06-09 175
5–10 06-23 185

 

2.  Ugdymo procesas įgyvendinant pradinio ir pagrindinio ugdymo programas skirstomas pusmečiais.

I pusmetis rugsėjo 2 d. – sausio 24 d.
II pusmetis sausio 27 d. – birželio 9 d. (1–4 kl.)

sausio 27 d. – birželio 23 d. (5–10 kl. )

 

3. Mokykla dirba penkias dienas per savaitę.

 

4. Mokinių atostogos:

Rudens atostogos 2019 m. spalio 28 d. – spalio 31 d.
Žiemos (Kalėdų) atostogos 2019 m. gruodžio 23 d. – 2019 m. sausio 3 d.
Žiemos atostogos 2020 m. vasario 17 d. – vasario 21 d.
Pavasario (Velykų) atostogos 2020 m. balandžio 14 d. –  balandžio 17 d.
Vasaros atostogos:

MUG, 1–4 klasių mokiniams

5–10 klasių mokiniams

 

2020 m. birželio 10 d. – rugpjūčio 31 d.

2020 m. birželio 25 d. – rugpjūčio 31 d.

 

5. Mišriosios ugdymo grupės vaikams per mokslo metus skiriamos, suderinus su mokytojų taryba, papildomos atostogos:

Atostogos prasideda Atostogos baigiasi
2017-09-25 2017-09-29
2018-05-07 2018-05-11

 

Parašykite komentarą