Ugdymo planas

Ugdymo organizavimas 20182019  mokslo metais: 

1. Ugdymo organizavimas:

Klasė Ugdymo proceso pabaiga Ugdymo proceso trukmė savaitėmis
Mišrioji ugdymo grupė (MUG),

1–4  klasės

06-07 35
5–10 06-21 37

 

2.  Ugdymo procesas įgyvendinant pradinio ir pagrindinio ugdymo programas skirstomas pusmečiais.

I pusmetis rugsėjo 1 d. – sausio 18 d.
II pusmetis sausio 21 d. – birželio 7 d. (1–4 kl.)

sausio 21 d. – birželio 21 d. (5–10 kl. )

 

3. Mokykla dirba penkias dienas per savaitę.

 

4. Mokinių atostogos:

Rudens atostogos 2018 m. spalio 29 d. – lapkričio 2 d.
Žiemos (Kalėdų) atostogos 2018 m. gruodžio 27 d. – 2019 m. sausio 2 d.
Žiemos atostogos 2019 m. vasario 18 d. – vasario 22 d.
Pavasario (Velykų) atostogos 2019 m. balandžio 23 d. –  balandžio 26 d.
Vasaros atostogos:

MUG, 1–4 klasių mokiniams

5–10 klasių mokiniams

 

2019 m. birželio 10 d. – rugpjūčio 31 d.

2019 m. birželio 24 d. – rugpjūčio 31 d.

 

5. Mišriosios ugdymo grupės vaikams per mokslo metus skiriamos, suderinus su mokytojų taryba, papildomos atostogos:

Atostogos prasideda Atostogos baigiasi
2017-09-25 2017-09-29
2018-05-07 2018-05-11

 

Parašykite komentarą