Ugdymo planas

Ugdymo proceso organizavimas 2020–2021 m. m.

Mokslo metų pradžia: 2020 m. rugsėjo 1 d.

 Atostogos (1–4, 5–10):

Atostogos Laikotarpis
Rudens atostogos 2020-10-26 / 2020-10-30
Žiemos (Kalėdų) atostogos 2020-12-23 / 2021-01-05
Žiemos atostogos 2021-02-15 / 2021-02-19
Pavasario (Velykų) atostogos 2021-04-06 / 2021-04-09

 

 Ugdymo proceso trukmė:

Klasės Ugdymo(si) dienų skaičius Ugdymo proceso pabaiga Vasaros atostogų pradžia
1–4 175 d. 2021-06-09 2021-06-10
5–10 185 d. 2021-06-23 2021-06-25

 

 Ugdymo proceso organizavimo periodai mokykloje

Klasės I pusmečio trukmė

(ugdymo dienų skaičius)

II pusmečio trukmė

(ugdymo dienų skaičius)

1–4 2020-09-01 / 2021-01-29

(93 d.)

2021-02-01 / 2021-06-09

(82 d.)

5–10

 

2020-09-01/ 2021-01-29

(93 d.)

2021-02-01 / 2021-06-23

(92 d.)

 

 

Parašykite komentarą