Darbo užmokestis

Pareigos Etatų skaičius 2018 m. ketvirtis 2019 m. ketvirtis
I II III IV I II III IV
Direktoriaus 1 1166 1166 1166 1325 1730      
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1 970 970 970 530 (0,5 etato) 692      
Direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams 1 562 562 562 562 765      
Mokytojai 529 529 529 598 598      
Priešmokyklinio ugdymo pedagogas 0,6 471 471 471 452 649      
Pagalbos mokiniui specialistai 1,25 803 803 803 409 (0,75 etato) 607      
Bibliotekininkės 0,5 etato 0,5 262 262 262 262 341      
Aptarnaujantis personalas 10 425 425 425 448

(13 etatų)

475      
Ikimokyklinio ugdymo pedagogas 1,63       458 687      

Parašykite komentarą