Mokytojai

Šakynos mokykloje šiuo metu dirbantys mokytojai:

 1. Vytautas Arvasevičius – direktorius
 2. Lina Samoškienė – direktoriaus pavaduotoja, mišrios ugdymo grupės mokytoja
 3. Jurgita Januškevičienė – dailės ir technologijų mokytoja
 4. Dalia Baranauskaitė – lietuvių kalbos mokytoja,
 5. Sigita Laurutavičienė  – 2 klasės mokytoja
 6. Diana Navickienė – 1, 4 klasės, žmogaus ir gamtos mokytoja
 7. Vilma  Elinskienė– 3 klasės mokytoja
 8. Jurgita Kriščiūnienė – lietuvių kalbos, žmogaus saugos mokytoja, 6 klasės vadovė
 9. Gražina Jurgaitienė  – anglų kalbos mokytoja, 8 klasės vadovė
 10. Asta Lengvenienė – matematikos, informacinių technologijų, ekonomikos ir verslumo mokytoja, 9-10 klasių vadovė
 11. Rima Norutavičienė – biologijos, kūno kultūros mokytoja, 5 klasės vadovė
 12. Nijolė Nemeikšienė –  fizikos mokytoja
 13. Vidmantas Norutavičius – geografijos, kūno kultūros mokytojas, 7 klasės vadovas
 14. Audrius Mickevičius – istorijos ir pilietinio ugdymo mokytojas
 15. Jūratė Lukošienė – chemijos mokytoja
 16. Reda Voitunienė – matematikos mokytoja
 17. Sandra Pakštienė – muzikos mokytoja
 18. Lina Armonaitė – dorinio ugdymo mokytoja
 19. Ina Prialgauskienė –  rusų kalbos mokytoja
 20. Vita Baranauskienė – dailės ir technologijų mokytoja
 21. Inesa Ratkuvienė – logopedė, spec. pedagogė
 22. Rasa Griškuvienė – ikimokyklinio ugdymo grupės pedagogė
 23. Ingrida Rupšienė – ikimokyklinio ugdymo grupės pedagogė
 24. Agnė Karinauskienė – socialinė pedagogė

Beveik visi mokytojai turi vyresniojo mokytojo kvalifikacinę kategoriją, R. Norutavičienė, R. Voitunienė ir  A.  Lengvenienė turi mokytojų metodininkių kvalifikacinę kategoriją.

Mokytojai: R. Norutavičienė (Gendvilaitė), J. Vališauskas, J. Kriščiūnienė (Liulytė) – tai buvę mokyklos mokiniai, sugrįžę į savo mokyklą dirbti.

Mokyklos aptarnaujantis personalas: J. Motiečienė – sekretorė, A. Kergienė – ikimokyklinio ugdymo grupės pedagogo padėjėja, V. Gedminas, S. Šliauteris, B. Navickienė,  G. Kazelskienė, R. Vališauskienė,  R. Gavorskis, E. Balčiūnienė.

Mokyklos valgyklos darbuotojos: R. Mickevičienė, G. Šliauterienė