Mokytojai

Šakynos skyriuje šiuo metu dirbantys mokytojai:

 1. Lina Samoškienė – ikimokyklinio ugdymo grupės pedagogė
 2. Asta Rekštienė – priešmokyklinio ugdymo grupės mokytoja
 3. Sigita Laurutavičienė  – 1, 2 klasės mokytoja
 4. Diana Navickienė –3, 4 klasės,  gamtos ir žmogaus mokytoja
 5. Jurgita Kriščiūnienė – lietuvių kalbos mokytoja, 8 klasės vadovė
 6. Gražina Jurgaitienė  – anglų kalbos mokytoja, 5, 10 klasės vadovė
 7. Jūratė jankauskienė – matematikos mokytoja
 8. Rima Norutavičienė – biologijos, fizinio ugdymo mokytoja, 8 klasės vadovė
 9. Daiva Jonkienė –  fizikos, chemijos mokytoja
 10. Vidmantas Norutavičius – geografijos, fizinio ugdymo mokytojas, 7 klasės vadovas
 11. Audrius Mickevičius – istorijos ir pilietiškumo pagrindų mokytojas
 12. Reda Voitunienė – matematikos mokytoja
 13. Sandra Pakštienė – muzikos mokytoja
 14. Lina Armonaitė – dorinio ugdymo mokytoja
 15. Audra Dauskurdienė –  rusų kalbos mokytoja
 16. Vita Baranauskienė – dailės ir technologijų mokytoja
 17. Ramutė Vilčinskienė – ikimokyklinio ugdymo grupės pedagogė
 18. Viktorija Guginytė – logopedė

Beveik visi mokytojai turi vyresniojo mokytojo kvalifikacinę kategoriją, R. Norutavičienė, R. Voitunienė,  ir D. Jonkienė turi mokytojų metodininkių kvalifikacinę kategoriją.

Mokytojai: R. Norutavičienė (Gendvilaitė), J. Kriščiūnienė (Liulytė) – tai buvę mokyklos mokiniai, sugrįžę į savo mokyklą dirbti.