Mokytojai

Šakynos mokykloje šiuo metu dirbantys mokytojai:

 1. Lina Samoškienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui, atliekanti direktoriaus funkcijas, mišrios ugdymo grupės mokytoja
 2. Dalia Baranauskaitė – lietuvių kalbos mokytoja,
 3. Sigita Laurutavičienė  – 3 klasės mokytoja
 4. Diana Navickienė – 1, 2 klasės, žmogaus ir gamtos mokytoja
 5. Vilma  Elinskienė– 4 klasės mokytoja
 6. Jurgita Kriščiūnienė – lietuvių kalbos, 7 klasės vadovė
 7. Gražina Jurgaitienė  – anglų kalbos mokytoja, 9 klasės vadovė
 8. Asta Lengvenienė – matematikos, informacinių technologijų, ekonomikos ir verslumo mokytoja, 10 klasės vadovė
 9. Rima Norutavičienė – biologijos, kūno kultūros mokytoja, 6 klasės vadovė
 10. Daiva Jonkienė –  fizikos mokytoja
 11. Vidmantas Norutavičius – geografijos, kūno kultūros mokytojas, 5, 8 klasių vadovas
 12. Audrius Mickevičius – istorijos ir pilietinio ugdymo mokytojas
 13. Jūratė Lukošienė – chemijos mokytoja
 14. Reda Voitunienė – matematikos mokytoja
 15. Sandra Pakštienė – muzikos mokytoja
 16. Lina Armonaitė – dorinio ugdymo mokytoja
 17. Virginija Motiejūnienė –  rusų kalbos mokytoja
 18. Vita Baranauskienė – dailės ir technologijų mokytoja
 19. Rasa Griškuvienė – ikimokyklinio ugdymo grupės pedagogė
 20. Ingrida Rupšienė – ikimokyklinio ugdymo grupės pedagogė

Beveik visi mokytojai turi vyresniojo mokytojo kvalifikacinę kategoriją, R. Norutavičienė, R. Voitunienė,  A.  Lengvenienė ir D. Jonkienė turi mokytojų metodininkių kvalifikacinę kategoriją.

Mokytojai: R. Norutavičienė (Gendvilaitė), J. Kriščiūnienė (Liulytė) – tai buvę mokyklos mokiniai, sugrįžę į savo mokyklą dirbti.

Mokyklos aptarnaujantis personalas: J. Motiečienė – sekretorė, A. Kergienė – ikimokyklinio ugdymo grupės pedagogo padėjėja, V. Gedminas, S. Šliauteris, B. Navickienė,  G. Kazelskienė, R. Vališauskienė,  R. Gavorskis, E. Balčiūnienė. Mokyklos valgyklos darbuotojos: R. Mickevičienė, G. Šliauterienė