Projektas „Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme“

Nacionalinė švietimo agentūra, įgyvendina Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamą projektą „Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme“ ( Nr.09.2.1-ESFA-V-726-04-0001).

Projekto „Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme“ tikslas – siekiant geresnių mokymosi rezultatų, pritaikyti atnaujintą bendrojo ugdymo turinį įtraukties mokytis sunkumų patiriančių mokinių grupių specifiniams poreikiams ir parengti naują ugdymo turinį proveržio reikalaujančioms sritims stiprinti.

Sprendžiant įtraukties mokytis sunkumų patiriančių mokinių ugdymo problemą, vykdoma projekto veikla žemų pasiekimų mokinių ugdymo organizavimo kokybei gerinti.

 Šios veiklos tikslas: išgryninti pagrindines mokinių žemų pasiekimų priežastis ir, įtraukiant pačias mokyklas, parengti ugdymo organizavimo ir mokymosi pagalbos teikimo modelius mokinių pasiekimams gerinti.

Remiantis mokinių ugdymosi rezultatų ir socialinio ekonominio konteksto situacijos analize, suderinus atrankos kriterijus su ŠMSM, šio projekto veiklų vykdymui atrinktos 47 mokyklos iš 20 savivaldybių.

Pasitelkta konsultantų komanda padeda atrinktoms mokykloms įsivardyti stiprintinas sritis, parengti  veiksmų planus ir juos įgyvendinti.

Įgyvendinimo rezultatų pagrindu iki 2021 m. rugpjūčio mėn. bus parengti ugdymo turinio organizavimo modeliai, kurie projekto mokyklose buvo veiksmingi, pagerino mokinių rezultatus, vedė į pažangą. Taip pat bus parengtas modelių aprašai ir jų taikymo praktinis vadovas, kuris bus skirtas mokykloms, norinčioms kurį nors modelį taikyti savo praktikoje.

Vadove, šalia modelių bruožų ir taikymo specifikos, bus pateikta praktinė informacija apie mokinių patiriamų mokymosi sunkumų ir/ar žemų pasiekimų esminių priežasčių atpažinimą.

 

Daugiau informacijos apie projektą čia.

Informacija ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių tėveliams

  •  Vaiką į ugdymo įstaigą atvesti ir pasiimti gali tik vienas suaugęs asmuo.
  • Atvedant ir pasiimant vaikus iš įstaigos privaloma dėvėti nosį ir burną dengiančias priemones.
  • Įėjus į ugdymo įstaigą privaloma dezinfekuoti rankas.
  • Atvykus nesibūriuoti ir laikytis saugaus fizinio atstumo (patalpoje 2 m, lauke 1 m) nuo kitų asmenų.
  • Atlydintiems asmenims bus matuojama kūno temperatūra, vertinama priimamų vaikų į grupę sveikatos būklė.
  • Ugdyme negali dalyvauti karščiuojantys (37,3°C ir daugiau) bei turintys viršutinių kvėpavimo takų ligų požymių (pvz., sloga, kosulys) vaikai.

 

500 km sveikatingumo

Rugpjūčio 20 dieną, įgyvendinant klubo „Spindulys“ sveikatingumo  projektą „500 km sveikatingumo 2020“, organizuotas žygis dviračiais aplink Platelių ežerą. Juonuoliai nuo 10 iki 18 metų dviračių taku įveikė 24 km. Susipažinome su lankytinais objektais, vaizdais grožėjomės iš Platelių apžvalgos aikštelės.

Po žygio dviračiais  išbandėme irklavimą skaidriomis valtimis. Nuplaukėme į Pilies salą, ežero dugne ieškojome tako į Veršių salą.

Diena fiziškai aktyvi ir pilna įspūdžių.

Projektui dalinis finansavimas skirtas  iš Šiaulių r. savivaldybės.

Projekto vadovė Asta Lengvenienė

 

 

 

Įgyvendintas vaikų vasaros poilsio organizavimo projektas

Rugpjūčio 10-15 dienomis mokykloje buvo įgyvendinamas klubo „Spindulys“ vaikų vasaros poilsio organizavimo projektas „Šakynos žolynuose“.

Projekto metu organizuota 6 dienų dieninė stovykla. Joje dalyvavo septyniolika 4-10 klasių mokinių. Dalis veiklų vyko Šakynos mokyklos teritorijoje, kita dalis – netradicinėse erdvėse Žagarės regioniniame parke ir Ventos upėje.

Aktyviomis veiklomis (komandiniai, sportiniai ir netradiciniai žaidimai) didinome projekto dalyvių fizinį aktyvumą. Formavome stovyklos komandą, dalyviai susipažino su petankės ir golfo žaidimų taisyklėmis. Organizavome žygį baidarėmis Ventos upe, pėsčiomis – Žagarės ozo pažintiniu taku. Žygių metu stovyklos dalyviai rinko žolynus ir kitas gamtines medžiagas miestelio puošimui. Vaikai susipažino su juos supančia gamta, žolynais ir aplinka patyriminiu būdu. Sukūrėme tautinių motyvų dekoraciją Žolinės šventei.  Dalyvavome  Žolinės šventės organizuotose veiklose.

Projektą finansavo Šiaulių r. savivaldybė.

Projekto organizatorės Jurgita Kriščiūnienė, Asta Lengvenienė, Rima Norutavičienė

„Sveika, vasara“

Kasmet birželio mėnesį mokykla gyvena vasaros laukimo bei išsiskyrimo ir naujų vilčių  nuotaikomis. Ne išimtis ir šie metai. Renginys ,,Sveika, vasara“ sukvietė po ilgo nesimatymo mokinius, tėvelius ir mokytojus.

Skambutis į paskutinę pamoką papuoštose klasėse pakvietė 10 ir 8 klasės mokinius. Kartu su auklėtojais mokiniai keliavo prisiminimų labirintais. Būsimos pirmokės Aleksandra ir Amelija, skambindamos varpeliu, palydėjo juos į šventę.
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, atliekanti direktoriaus funkcijas, Lina Samoškienė pasveikinio visus susirinkusius sėkmingai įveikus dar vienerius mokslo metus, įteikė mokiniams padėkas už gerą mokymąsi, padarytą pažangą, sportinius pasiekimus, dalyvavimą konkursuose bei diplomus, pelnytus įvairiuose konkursuose.

Šventėje dalyvavo 10 klasės mokinių pirmoji mokytoja A. Arvasevičienė. Šios mokytojos prisiminimai apie dešimtokus privertė ir nubraukti ašarą, ir linksmai nusijuokti.
Klasių vadovai – A. Lengvenienė ir V. Norutavičius – išeinantiems savo auklėtiniams linkėjo visa, kas tik geriausia bei įteikė po atminimo dovanėlę.
Šventės kaltinikai taip pat tarė savo žodį: aštuntokės skaitė poemą, sukurtą pagal K. Donelaičio ,,Metus“, dėkojo už kantrybę ir supratimą. Dešimtos klasės mokiniai skaitė testamentą, surengė viktoriną, kurioje reikėjo atpažinti mokytoją pagal jo dažniausiai vartojamą frazę, mokytojus apdovanojo ne tik gražia video padėka, bet ir įspūdingomis bijūnų puokštėmis.
Šventėj dalyvavęs Šakynos seniūnas M. Gedvila džiaugėsi jaunais seniūnijos gyventojais, jų iniciatyvumu ir linkėjo nepamiršti savo gimtojo krašto. Buvusi Šakynos mokyklos mokytoja J. Januškevičienė įteikė kievienam po paukštelį, linkėdama sugrįžti į gimtąjį lizdą.
8 klasės baigimo pažymėjimus aštuntokėms  ir 10 klasės baigimo pažymėjimus dešimtokams įteikė direktoriaus pavaduotoja ugdymui, atliekanti direktoriaus funkcijas, L. Samoškienė ir buvęs mokyklos direktorius V. Arvasevičius.

Gyvenimas  – tarsi drugelio sparnas – visokiais raštais ir jausmais išmargintas… Kiekvieno iš Jūsų viduje plasnoja daugybė drugelių. Tai Jūsų mintys, norai, jausmai, svajonės. Išmokę valdyti šiuos sparnus, galėsite nuskristi  į bet kurį kampelį.

 Svarbiausia  – nesiliauti plasnojus…

Sėkmingo plasnojimo, aštuntokės ir dešimtokai.