Įgyvendintas vaikų vasaros poilsio organizavimo projektas

Rugpjūčio 10-15 dienomis mokykloje buvo įgyvendinamas klubo „Spindulys“ vaikų vasaros poilsio organizavimo projektas „Šakynos žolynuose“.

Projekto metu organizuota 6 dienų dieninė stovykla. Joje dalyvavo septyniolika 4-10 klasių mokinių. Dalis veiklų vyko Šakynos mokyklos teritorijoje, kita dalis – netradicinėse erdvėse Žagarės regioniniame parke ir Ventos upėje.

Aktyviomis veiklomis (komandiniai, sportiniai ir netradiciniai žaidimai) didinome projekto dalyvių fizinį aktyvumą. Formavome stovyklos komandą, dalyviai susipažino su petankės ir golfo žaidimų taisyklėmis. Organizavome žygį baidarėmis Ventos upe, pėsčiomis – Žagarės ozo pažintiniu taku. Žygių metu stovyklos dalyviai rinko žolynus ir kitas gamtines medžiagas miestelio puošimui. Vaikai susipažino su juos supančia gamta, žolynais ir aplinka patyriminiu būdu. Sukūrėme tautinių motyvų dekoraciją Žolinės šventei.  Dalyvavome  Žolinės šventės organizuotose veiklose.

Projektą finansavo Šiaulių r. savivaldybė.

Projekto organizatorės Jurgita Kriščiūnienė, Asta Lengvenienė, Rima Norutavičienė

„Sveika, vasara“

Kasmet birželio mėnesį mokykla gyvena vasaros laukimo bei išsiskyrimo ir naujų vilčių  nuotaikomis. Ne išimtis ir šie metai. Renginys ,,Sveika, vasara“ sukvietė po ilgo nesimatymo mokinius, tėvelius ir mokytojus.

Skambutis į paskutinę pamoką papuoštose klasėse pakvietė 10 ir 8 klasės mokinius. Kartu su auklėtojais mokiniai keliavo prisiminimų labirintais. Būsimos pirmokės Aleksandra ir Amelija, skambindamos varpeliu, palydėjo juos į šventę.
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, atliekanti direktoriaus funkcijas, Lina Samoškienė pasveikinio visus susirinkusius sėkmingai įveikus dar vienerius mokslo metus, įteikė mokiniams padėkas už gerą mokymąsi, padarytą pažangą, sportinius pasiekimus, dalyvavimą konkursuose bei diplomus, pelnytus įvairiuose konkursuose.

Šventėje dalyvavo 10 klasės mokinių pirmoji mokytoja A. Arvasevičienė. Šios mokytojos prisiminimai apie dešimtokus privertė ir nubraukti ašarą, ir linksmai nusijuokti.
Klasių vadovai – A. Lengvenienė ir V. Norutavičius – išeinantiems savo auklėtiniams linkėjo visa, kas tik geriausia bei įteikė po atminimo dovanėlę.
Šventės kaltinikai taip pat tarė savo žodį: aštuntokės skaitė poemą, sukurtą pagal K. Donelaičio ,,Metus“, dėkojo už kantrybę ir supratimą. Dešimtos klasės mokiniai skaitė testamentą, surengė viktoriną, kurioje reikėjo atpažinti mokytoją pagal jo dažniausiai vartojamą frazę, mokytojus apdovanojo ne tik gražia video padėka, bet ir įspūdingomis bijūnų puokštėmis.
Šventėj dalyvavęs Šakynos seniūnas M. Gedvila džiaugėsi jaunais seniūnijos gyventojais, jų iniciatyvumu ir linkėjo nepamiršti savo gimtojo krašto. Buvusi Šakynos mokyklos mokytoja J. Januškevičienė įteikė kievienam po paukštelį, linkėdama sugrįžti į gimtąjį lizdą.
8 klasės baigimo pažymėjimus aštuntokėms  ir 10 klasės baigimo pažymėjimus dešimtokams įteikė direktoriaus pavaduotoja ugdymui, atliekanti direktoriaus funkcijas, L. Samoškienė ir buvęs mokyklos direktorius V. Arvasevičius.

Gyvenimas  – tarsi drugelio sparnas – visokiais raštais ir jausmais išmargintas… Kiekvieno iš Jūsų viduje plasnoja daugybė drugelių. Tai Jūsų mintys, norai, jausmai, svajonės. Išmokę valdyti šiuos sparnus, galėsite nuskristi  į bet kurį kampelį.

 Svarbiausia  – nesiliauti plasnojus…

Sėkmingo plasnojimo, aštuntokės ir dešimtokai.

Baigėsi mokslo metai. Sveikiname geriausius mokyklos mokinius

5-10 kl. pirmūnų dešimtukas:

Eil. Nr.

Vardas, Pavardė

Klasė

1. Aida Šiuipytė

6

2. Austėja Petrauskaitė

7

3. Urtė Urbietytė

5

4. Ula Kumpytė 6
5. Titas Petrauskas

6

6. Karolina Gylytė

8

7. Andželika Marija Brusokaitė

5

8. Rosita Kanišauskaitė 7
9. Akvilė Gavorskytė 5
10. Austėje Alejūnaitė 10

Geriausiai mokyklą lankę mokiniai: Arnas Urbietis (5 kl.), Mantas Jokubaitis (7 kl.), Goda Kokmanaitė (7 kl.), Aida Šiuipytė (6 kl.)

Sveikiname geriausius mokyklos mokinius!

 

Projektas ,,Gamtos lobynai“ IV

2020-06-18 Šakynos mokyklos mokiniai susipažino ir tyrinėjo mūsų tautos tūkstantmečius kurtą garbingą darbo ir švenčių kalendorių, kuriame tiesiogiai atsispindi gamtos pokyčiai, jos ryšiai su mitologija, liaudies papročiais, apeigomis, sakmėmis bei padavimais, mįslėmis, patarlėmis ir t.t. Liaudies kūryba žadindavo žmonėse gėrio bei grožio siekimą, palengvindavo sunkų darbą, jį paįvairindavo. Kuomet nebuvo rašto bei knygų, trumpučiai kūriniai apie gamtą, žmogų, darbą, mitologines būtybes padėdavo mūsų protėviams auklėti vaikus, plėsti jų akiratį, ugdyti kalbą, skiepyti dorovės normas.

Panašiai kaip kaime suaugusieji pasakoja vaikams apie gamtą ir jos savybes, taip ir mes rinkome ir pateikėme žinias apie gyvūnus, augalus, tautos papročius ir šventes. Tik gerai pažindami gamtą, vaikai kaip reikiant suvoks etnografinį bei tautosakinį tekstą, lengviau atspės mįslę, įsimins patarlę ar priežodį. Be to, pats gamtos pažinimas – tai meilės, gėrio jausmų ugdymas, grožio suvokimas, o lietuviams nuo senų laikų būdinga pagarba gamtai, jos sudvasinimas, tuo remiasi tautosaka ir mitologija.

Senovės tradicijos, mums, kasdien įsukamiems į naujausių įvykių ir rūpesčių verpetą, padeda nepamiršti tautos šaknų. Jos turėtų būti įsismelkusios mūsų dvasion su motinos lopšine, močiutės pasakomis, visu kūrybiniu tautos paveldu ir Tėviškės gamta.

Todėl, remdamiesi Liberto Klimkos, Ričardo Kazlausko, Živilės Lazdauskaitės knyga „Po tėviškės dangum“ bei Gražinos Veronikos Germanienės sudarytu „Senoviniu kalendoriumi“, aptarėme pagrindines pavasario bei vasaros ciklo šventes, liaudies papročius bei tradicijas, atliekamus darbus. Kadangi šiuo metų laiku suveši bei subujoja augmenija, didžioji dalis švenčių švenčiama pinant vainikus, tai ir mes, rinkdami medžiagą apie Jurgines, Šeštines, Sekmines, Rasos, Kupolių, Joninių šventes, skynėme žoleles (kupoliavome), pynėme vainikus, aptarėme papročius ir tradicijas, mokėmės tautosakos kūrinių. Kad būtų greičiau ir lengviau, pasiskirstėme į komandas ir kiekviena komanda kuo išradingiau pristatė vieną šventę.

Projektą vainikavo kartu dainuojamos liaudies dainos, buvo linkima laikytis etnokultūros tradicijų švenčiant gražiausią vasaros šventę – Jonines bei surasti paparčio žiedą, nepamirštant, kad tai ir lietuvių meilės šventė.

Tikimės, kad projektas „Gamtos lobynai“ padėjo suprasti lietuvių tradicijų ir papročių kilmę, žodinę ir muzikinę kūrybą, tautodailę, o vaikams – natūraliai įaugti į tautos kultūrinę terpę. Šiuo projektu stengėmės atskleisti savo tautos, savo krašto pažinimo paslaptis, vaizdžiai parodyti, kaip kaupėsi ir kaupiasi žmogaus pasaulėjauta Tėviškės gamtoje.

Mokytojai  Dalia baranauskaitė ir Vidmantas Norutavičius

Projektas ,,Gamtos lobynai“ III

Birželio 17 dieną 5-10 klasių mokiniai buvo kviečiami susipažinti su unikaliu žmogaus gamtos kampeliu keliaujant Mūšos tyrelio pažintiniu taku.

 Šis takas įrengtas išskirtinėje vertingoje gamtinėje teritorijoje, kuris įtrauktas kaip ,,sala“-be tiesioginės jungties su likusia parko teritorija. Šiaurės Lietuvos gamtinis kompleksas susideda iš aukštapelkių, žemakalnių, durpynų ir šlapių miškų.

Keliautojai grožėjosi Miknaičių ežeru, apžiūrėjo gailius, žydinčias aukštapelkės tekšes, spanguolių žiedelius.
Mokiniai praleido laiką turiningai, sveikai, kvėpuodami grynu oru, draugiškai dalindamiesi gamtos tyrinėjimo džiaugsmu. Jiems pritarė ežere plaukiojančios antys su mažais ančiukais.

Prasmingo atradimo džiaugsmo keliaujant gamtos takais ir saugant tuos lobynus, kviečia Popiežius Pranciškus.
Mokytojos Daiva, Virginija, Sandra, Lina.

 

Projektas „Gamtos lobynai“ II

Mokykloje antrą dieną tęsiamas projektas „Gamtos lobynai“. Šiandien 5-9 klasių mokiniai tyrinėjo pušūnus, augančius mokyklos aplinkoje. Sužinojo, kad pasaulyje yra kankorėžių, kurių ilgis net 50 cm.
Mokiniai, prisirinkę eglės, pušų kankorėžių ir šakelių, ėmėsi veiklų: matavo plotį, ilgį, svėrė, domėjosi koks pušūnų kankorėžių pritaikymas, kokios panaudojimo sritys.

Mokytojos Reda ir Jūratė

Galimybė organizuoti vaikų ugdymą šeimoje pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 504 „Dėl ugdymosi šeimoje įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nuo 2020-2021 m. m. įteisintas vaikų ugdymas(is) šeimoje pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas. Prašymai ir reikalingi dokumentai dėl vaiko ugdymo(si) šeimoje pagal atitinkamą programą teikiami artimiausios mokyklos, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. birželio 1 d. įsakymu Nr. A-837 ir 2020 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. 873 įtrauktos į bendrojo ugdymo mokyklų, padėsiančių tėvams (globėjams, rūpintojams) organizuoti vaikų ugdymą(si) šeimoje, sąrašą, vadovui nuo 2020 m. birželio 15 d. iki birželio 30 d.

Daugiau informacijos apie prašymų pateikimą, reikalingus dokumentus, tėvų pareigas, ugdymo(si) šeimoje sąlygas ir kitus ugdymo(si) šeimoje įgyvendinimo tvarkos aspektus rasite Ugdymosi šeimoje įgyvendinimo tvarkos apraše (aktyvi nuoroda).

Šiaulių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklos, padėsiančios tėvams (globėjams, rūpintojams) organizuoti vaikų ugdymą(si) šeimoje:

 • Šiaulių r. Gruzdžių gimnazija;
 • Šiaulių r. Kužių gimnazija;
 • Šiaulių r. Lauryno Ivinskio gimnazija;
 • Šiaulių r. Meškuičių gimnazija;
 • Šiaulių r. Kuršėnų Stasio Anglickio progimnazija;
 • Šaulių r. Bazilionų mokykla-daugiafunkcis centras;
 • Šiaulių r. Aukštelkės mokykla-daugiafunkcis centras;
 • Šiaulių r. Bubių mokykla;
 • Šiaulių r. Kurtuvėnų mokykla-daugiafunkcis centras;
 • Šiaulių r. Drąsučių mokykla;
 • Šiaulių r. Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų mokykla;
 • Šiaulių r. Kairių pagrindinė mokykla;
 • Šiaulių r. Pakapės mokykla;
 • Šiaulių r. Raudėnų mokykla-daugiafunkcis centras
 • Šiaulių r. Šakynos mokykla;
 • Šiaulių r. Šilėnų mokykla;
 • Šiaulių r. Voveriškių mokykla.

Tvarkos aprašas

 

 

Misija: švari vasara

Misija: švari vasara

Vasarai įsibėgėjant vis daugiau laiko praleidžiame gamtoje: lankome parkus, miškus, pažintinius takus, apžvalgos aikšteles, stovyklavietes, mėgaujamės tyru oru ir pasakiškais vaizdais, tačiau kaip bebūtų gaila, šiose vietose dažnai randame ne tik grožį, sielos ramybę, bet ir lankytojų kultūros stokos pėdsakus – paliktas šiukšles.

Tad „Žaliojo taško“ remiamas ir organizuojamas konkursas „Žalioji olimpiada“ bei aplinkosauginė iniciatyva „Kita forma“ kviečia šią vasarą praleisti ne tik smagiai, bet ir prasmingai – poilsiaujant gamtoje nelikti abejingais, pastebėti aplinkosauginius pažeidimus ir, svarbiausia, nepraeiti pro šalį – sutvarkyti, o jeigu tai padaryti sudėtinga, pranešti tiems, kurie gali padėti.

Viskas, ką reikia padaryti, tai einant pasivaikščioti, pasiimti maišelį, surinkti ne vietoje žmonių paliktas šiukšles, jas išsivežti, išrūšiuoti ir išmesti į rūšiavimo konteinerius. Juk gamta savo lankytojų pasirinkti negali, o tuo labiau pati savęs susitvarkyti, todėl sąmoningų žmonių pagalba jai yra neįkainojama.

Taigi kviečiame prisijungti prie iššūkio „Misija: švari vasara!“, kuris vyks iki rugpjūčio pabaigos ir nepamiršti pasiimti to, gamtai ypatingai reikšmingo maišelio šiukšlėms surinkti, o gal net suplanuoti aplinkos tvarkymo savaitgalį su šeima, draugais ar kolegomis?

Nepamiškite, jog jūsų pasiekimai gali tapti įkvėpimu kitiems, tad savo darbus įamžinkite ir dalinkitės jais naudodami grotažymę #misijasvarivasara savo socialiniuose tinkluose arba Facebook grupėje „Gamtos herojai“.

Joje rasite ir daugiau bendraminčių, manančių jog savanoriškas aplinkos tvarkymas gali trukti ilgiau nei vieną dieną metuose ir tapti neatsiejama gyvenimo būdo dalimi, bei turėsite galimybę laimėti skatinamuosius prizus, padėsiančius tausoti aplinką.

Dalinkitės žinia, nes kartu nuveikti didelius darbus – daug lengviau nei po vieną!