Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Mūsų mokykla 2017-2020 m. dalyvauja ES projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001). Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą. Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką. Projekto metu mokykla bus aprūpinta gamtos ir technologinių mokslų (GTM) mokymo priemonių bei įrangos komplektais pradinių klasių mokiniams. Projekto įgyvendinimas prisidės prie gamtos ir technologinių mokslų populiarinimo, šių dalykų ugdymo kokybės, didins mokyklos veiklos efektyvumą. Informaciją apie projektą galima rasti ŠAC svetainėje:
http://www.sac.smm.lt/projektai-ir-programos/projektai/vykdomi-projektai/es-projektai/

,,Moksliukų klubas“

Edukacinis užsiėmimas „Po stiklu“

Pamoka netradicinėse erdvėse

Matematika judant

Pradinukų vasaros stovykla

Pamokos Kurtuvėnuose

Matavimai

Gamtamokslinių priemonių panaudojimas pamokose

Mokyklos geriausieji

Geriausiais vidurkiais II trimestrą baigusių 5–10 klasių mokinių dešimtukas:

Eil. Nr. Vardas, pavardė Klasė Vidurkis
1 Gabija Kundrotaitė 6 9,83
2-3 Gabrielė Gražulytė 5 9,2
2-3 Karolina Gylytė 5 9,2
4 Gabrielė Buivydaitė 9 9,14
5 Gerda Urbietytė 5 8,9
6 Karina Bortnikova 8 8,5
7 Ugnė Liuberskytė 10 8,4
8-9 Ieva Pelytė 7 8,31
8-9 Ieva Zarombaitė 8 8,31
10 Dominyka Šiuipytė 6 8,25

 

Džiaugiamės ir didžiuojamės geriausiais. Sėkmės visiems!

Pasiekimai tarptautiniame esė rašymo konkurse

9 klasės mokinė Gabrielė Buivydaitė, dalyvavusi Tarptautiniame  esė rašymo  konkurse „ Bilingva“ (Rusijos Federacija, Maskva), pateko į konkurso finalistų gretas. Jos esė  iš 250 konkursui pateiktų rašto darbų užėmė 44 vietą. Tarptautiniame esė konkurse Gabrielė pademonstravo savo rusų kalbos žinias ir kartu pristatė lietuvių kalbą, nes šiam konkursui jaunieji autoriai rašto darbus siuntė rusų ir savo gimtąja kalba. Verta paminėti, kad  „Bilingva“ konkurse  dalyvavo mokiniai nuo 10 iki 18 metų iš Australijos, Bulgarijos, Vokietijos, Nyderlandų, Jordanijos, Serbijos, Slovėnijos, Estijos, Ukrainos, Azerbaidžano, Baltarusijos, Uzbekijos, Moldovos, Kazachstano, Rusijos Federacijos subjektų ir sričių bei Maskvos miesto mokyklų ir buvo pristatytos 34 pasaulio kalbos.

Taip pat siūlome susipažinti su Gabrielės Buvydaitės konkursui siųstu esė.

Rusų kalbos mokytoja Ona Druseikaitė−Ruževičiūtė

Tradicinis bėgimas Lietuvos laisvės keliu

Jau aštuonioliktą kartą Šakynos mokykla, kartu su seniūnija ir Šiaulių rajono kultūros ir laisvalaikio Šakynos filialu organizavo tradiciniu tapusį bėgimą, skirtą Lietuvos valstybės atkūrimo dienai. Bėgime kviečiami dalyvauti ne tik mokiniai, bet ir visi seniūnijos gyventojai.

Šventė prasidėjo Šakynoje prie paminklo Tremtiniams, kur buvo sugiedotas Lietuvos himnas, pagerbti žuvusieji už Lietuvos laisvę, klebonui vadovaujant sukalbėta malda, palinkėta ištvermės įveikiant trasą nuo Mikutaičių iki Šakynos.

Mikutaičiuose pagerbus tylos minute ir malda žuvusius liaudies gynėjus, 92 bėgikai pasileido Šakynos link. Bėgo nuo šešiamečių iki penkiasdešimtmečių. Nesvarbu nugalėti, svarbu įveikti trasą.

Visų dalyvių laukė karšta sriuba, tradicinis plovas ir arbata, kurie buvo skanesni negu įprastą dieną, nes buvo šventiniai.

Nugalėtojai buvo apdovanojami įvairaus amžiaus grupėse. Pats greičiausias šiais metais buvo Šakynos mokyklos devintos klasės mokinys Haroldas Kenigis. Diplomais ir medaliais buvo apdovanoti greičiausieji, o masiškiausiai dalyvavę paruošiamosios ir pradinių klasių mokiniai − šakočiu. Padėkas ir medalius padėjo įteikti Lietuvos respublikos seimo narys Arūnas Gumuliauskas.

Pasibaigus pirmajai šventės daliai visi buvo pakviesti į kultūros namų salę.

Koncertui ruošėsi ir Šakynos mokyklos mokiniai, ir kultūros namų kolektyvai. Koncertą paįvairino Naujosios Akmenės muzikos mokyklos mokiniai su mokytojais, nes keletas Šakynos mokyklos mokinių lanko šią muzikos mokyklą. Taip prasmingai paminėta pati svarbiausia šventė − Lietuvos valstybės atkūrimo diena − Šakynoje.

 

Pavaduotoja ugdymui Bronislava Janušaitė