Mokytojai ir švietimo pagalbos specialistai

 1. Ramutė Vilčinskienė – ikimokyklinis ugdymas
 2. Lina Samoškienė – ikimokyklinis ugdymas
 3. Asta Rekštienė – priešmokyklinis ugdymas
 4. Sigita Laurutavičienė  – pradinis ugdymas
 5. Diana Navickienė – pradinis ugdymas,  gamtos ir žmogaus mokytoja
 6. Jurgita Kriščiūnienė – lietuvių kalbos mokytoja
 7. Gražina Jurgaitienė  – anglų kalbos mokytoja
 8. Jūratė Jankauskienė – matematikos mokytoja
 9. Rima Norutavičienė – biologijos, fizinio ugdymo mokytoja
 10. Daiva Jonkienė –  fizikos, chemijos mokytoja
 11. Vidmantas Norutavičius – geografijos, fizinio ugdymo mokytojas
 12. Audrius Mickevičius – istorijos ir pilietiškumo pagrindų mokytojas
 13. Reda Voitunienė – matematikos mokytoja
 14. Sandra Pakštienė – muzikos mokytoja
 15. Lina Armonaitė – dorinio ugdymo mokytoja
 16. Audra Dauskurdienė –  rusų kalbos mokytoja
 17. Vita Baranauskienė – dailės ir technologijų mokytoja
 18. Ieva Griniūtė – logopedė/specialioji pedagogė
 19. Rosita Veikalienė – socialinė pedagogė
 20. Rasa Kiseliovienė – mokytojo padėjėja
 21. Jovina Naumovienė – mokytoja padėjėja

Beveik visi mokytojai turi vyresniojo mokytojo kvalifikacinę kategoriją, R. Norutavičienė, R. Voitunienė,  ir D. Jonkienė turi mokytojų metodininkių kvalifikacinę kategoriją.

Mokytojai: R. Norutavičienė (Gendvilaitė), J. Kriščiūnienė (Liulytė) – tai buvę mokyklos mokiniai, sugrįžę į savo mokyklą dirbti.