Klasių vadovai

Priešmokyklinės ugdymo grupės pedagogė – Asta Rekštienė

Ikimokyklinio ugdymo grupės pedagogės – Ramutė Vilčinskienė ir Lina Samoškienė, padėjėja – Erika Liaudanskė

1,2 klasė – Sigita Laurutavičienė

3,4 klasė – Diana Navickienė

5 klasė – Jurgita Kriščiūnienė

6 klasė – Gražina Jurgaitienė

7 klasė – Vidmanas Norutavičius

8 klasė – Rima Norutavičienė