Parama mokyklai

Labai dėkojame visiems skyrusiems 2 proc. paramą. Dėkojame visiems, pasakiusiems gerą žodį, pasidalijusiems idėjomis, pasiūlymais, prisidėjusiais fizine pagalba, bendra veikla ir darbais.

Už jūsų savanoriškai skirtas lėšas ir gautą Danijos vaikų rėmimo fondo paramą mokykloje atnaujinta technologijų kabineto virtuvė (nauji baldai), priešmokyklinio ugdymo grupė (nauji baldai, sutvarkytos grindys), šokių kolektyvui pasiūtos liemenės.

Kurkime Mokyklą kartu!

Skiriant 2 proc. pajamų mokesčio mokyklai, reikia užpildyti FR0512 formą ir ją pateikti teritorinei mokesčių inspekcijai šiais būdais:

  1. Asmeniškai  pateikti teritorinei mokesčių inspekcijai užpildytą formą kartu su savo metine pajamų mokesčio deklaracija (galima ir elektroniniu būdu);
  2. Užpildyti klasės vadovo pateiktą formą.

Formą galima rasti VMI tinklalapyje www.vmi.lt; galima kreiptis į klasės vadovą arba mokyklos raštinę.

Duomenys, reikalingi pildant prašymą:

Mokestinis laikotarpis – 2016 m.
Paramos gavėjo identifikacinis kodas – 190076714
Paramos gavėjo pavadinimas – Šakynos mokykla
Buveinės adresas – Šiaulių g. 20, Šakyna, Šiaulių r.