Projektai

Tikslas – rengti ir įgyvendinti projektus, ugdančius mokinių ir mokytojų saviraišką, padedančius Gruzdžių gimnazijai tapti šiuolaikiška ir patrauklia ugdymo įstaiga.

Uždaviniai:

  1. Atsižvelgiant į bendruomenės poreikius, įgyvendinti tęstinius gimnazijos projektus, inicijuoti naujų rengimą;
  2. Siekiant tapti šiuolaikiška ir patrauklia ugdymo įstaiga, ieškoti partnerių ir teikti paraiškas rajoniniams, respublikiniams bei tarptautiniams projektams.

Šiaulių r. Gruzdžių gimnazijos Šakynos skyriaus projektai 2021-2022

Šiaulių r. Gruzdžių gimnazijos Šakynos skyriaus projektai 2020-2021