Kvietimas mokiniams dalyvauti Europos egzamine

Šį penktadienį nuo 09:00 iki 23.59 val. mokiniai gali spręsti egzamino užduotis portale europosegzaminas.lrt.lt. Mokiniai galės savarankiškai dalyvauti egzamine, nurodę  savo kontaktinius duomenis, vardą, pavardę ir pasirinkę atstovaujamą mokyklą.

Kiekvienas mokinys gaus penkiolikos klausimų rinkinį. Visi klausimai bus pateikiami su galimais atsakymų variantais. Savo rezultatą mokiniai matys iš karto, vos tik atsakys į visus egzamino klausimų. Informacijos šaltiniai: Švietimas | Lietuva (europa.eu) Visi egzamino klausimai ir teisingi atsakymai bus paskelbti gegužės 10 d. portale https://ec.europa.eu/lithuania/news_lt

Geriausiai mokykloje egzaminą išlaikęs mokinys pirmadienį, gegužės 10 dieną, gaus laišką su kvietimu į finalą, kuris vyks nuotoliniu būdu gegužės 25 d.

Pranešimas apie Šiaulių r. Šakynos mokyklos reorganizavimą prijungiant ją prie Šiaulių r. Gruzdžių gimnazijos

Pranešame, kad vadovaujantis Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 27 d. sprendimu Nr. T-130 „Dėl sutikimo reorganizuoti Šiaulių r. Šakynos mokyklą“ nutarta reorganizuoti Šiaulių r. Šakynos mokyklą, prijungiant ją prie Šiaulių r. Gruzdžių gimnazijos.

Reorganizuojama įstaiga – Šiaulių r. Šakynos mokykla: teisinė forma – savivaldybės biudžetinė įstaiga; įstaigos buveinė – Šiaulių g. 20, Šakyna, LT-81342 Šiaulių rajonas; įstaigos kodas – 190076714. Duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų, registre.

Reorganizavime dalyvaujanti įstaiga – Šiaulių r. Gruzdžių gimnazija: teisinė forma – savivaldybės biudžetinė įstaiga; įstaigos buveinė – S. Dariaus ir S. Girėno g. 31, Gruzdžiai, LT-81421 Šiaulių rajonas; įstaigos kodas – 190058125. Duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų, registre.

Reorganizavimo tikslas – optimizuoti Šiaulių rajono savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų tinklą, jų valdymą, racionalizuoti lėšų paskirstymą, užtikrinti kokybišką mokyklai priskirtų funkcijų vykdymą, siekiant ugdymo kokybės bei efektyvesnio išteklių naudojimo.

Reorganizavimo būdas – Šiaulių r. Šakynos mokyklos prijungimas prie Šiaulių r. Gruzdžių gimnazijos. Šiaulių r. Šakynos mokykla 2021 m. rugpjūčio 31 d. baigs savo veiklą kaip juridinis asmuo ir taps Šiaulių r. Gruzdžių gimnazijos struktūrine dalimi – skyriumi, kurio pavadinimas – Šiaulių r. Gruzdžių gimnazijos Šakynos skyrius. Nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. Šiaulių r. Gruzdžių gimnazija (S. Dariaus ir S. Girėno g. 31, Gruzdžiai, LT-81421 Šiaulių r.) su Šiaulių r. Gruzdžių gimnazijos Šakynos skyriumi (Šiaulių g. 20, Šakyna, LT-81342 Šiaulių r.) tęs veiklą.

Reorganizavimo laikotarpiu Šiaulių r. Šakynos mokyklos ir Šiaulių r. Gruzdžių gimnazijos vadovai užtikrina nepertraukiamą uždavinių ir funkcijų, nustatytų Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme, biudžetinių įstaigų nuostatuose ir kituose teisės aktuose, vykdymą.

Šiaulių r. Šakynos mokykla reorganizuojama iki 2021 m. rugpjūčio 31 d.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 14 str. 10 dalimi, reorganizuojamos įstaigos kreditorius savo reikalavimus gali pateikti ne vėliau kaip per 60 dienų nuo viešojo paskelbimo apie biudžetinės įstaigos reorganizavimo sąlygų aprašo parengimą pirmos dienos.

Reorganizavimo aprašas

 

Šakynos mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, atliekanti direktoriaus funkcijas, Lina Samoškienė

 

 

 

Fraktalų piešimas

Pirmadienį 7-8 klasių mokiniai gerino emocinę sveikatą. Kuršėnų visuomenės sveikatos organizuotą užsiėmimą vedė lektorė Gintarė Rauckienė. Ji mokiniams paaiškino, kas yra fraktalas, kaip jis piešiamas ir ką galima iš jo sužinoti. Mokiniai savarankiškai piešė fraktalus ir nusiuntė juos lektorei, kuri asmeniškai kiekvienam „perskaitė“ jo fraktalą.

Gyvūnai ikimokyklinio ugdymo grupėje

Šiandien ikimokyklinio ugdymo grupę aplankė socialinė pedagogė ir parodė, kaip programėlės „QUIVER“ dėka vaikų nuspalvinti paveiksliukai tapo 3D formato iliustracijomis. Taip pat vaikai susipažino su „Lithuanian ZOO“ programėle, kurios pagalba vaikai stebėjo, kaip nuo prisilietimo atgyja animuoti 4 D formato gyvūnų personažai. Daugiausiai emocijų sulaukė liūtas – žvėrių karalius. Diena su naujais įspūdžiais, potyriais ir geromis emocijomis.

,,Išsikrauk saugiai“

Kovo mėnuo kasmet yra skelbiamas sąmoningumo didinimo mėnesiu ,,Be patyčių“. Jo metu ugdymo įstaigos, organizacijos, bendruomenės skatinamos vykdyti veiklas, skirtas stabdyti patyčias ir kitokį žeminantį elgesį. Jo metu vyko Šiaulių r. savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokinių konkursas ,,Išsikrauk saugiai“.

Mūsų mokyklos 5-8 klasių mokiniai Rosita, Redas ir Aida, Lukas ir Ula, Austėja ir Titas konkursui pristatė filmuką ,,Išsikrauk teisingai – kalbėk atsakingai“.

Filmuoti nebuvo paprasta: reikėjo išlaukti leidimo susiburti lauke, nedėvėti kaukių, trukdė vėjas ar sniegas, o kur dar netinkantys kadrai, kurie paaiškėja tik montavimo metu. Prireikė daug kantrybės ir dar daugiau užsispyrimo.

Mokytojos Jurgita Kriščiūnienė ir Asta Lengvenienė

Integruotos informacinių technologijų ir matematikos pamokos

Kovo 22 dieną 4 ir 5 klasių mokiniai dalyvavo integruotose matematikos ir informacinių technologijų pamokose. Nuotoliniu būdu mokiniai mokėsi iš popieriaus išlankstyti tangramą, matavo gautų figūrų kraštinių ilgius, skaičiavo perimetrus.

 Pakartoję perimetro skaičiavimą, elektroniniu būdu iš tangramo detalių mokiniai dėliojo įvairias figūras, klijavo jas ant popieriaus.

Mokytojos  Asta Lengvenienė ir Sigita Laurutavičienė