Projektas „Gali sportuoti? Įrodyk! II“

Įpusėjo Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnybos įgyvendinamas projektas „Gali sportuoti? Įrodyk! II“ (toliau – projektas), įgyvendinamas Šiaulių rajone. Projekto tikslas – skatinti įvairaus amžiaus asmenų (vaikų, jaunuolių, senjorų) fizinį aktyvumą. Vienas iš pagrindinių projekto uždavinių – sudaryti sąlygas senjorų fizinio aktyvumo palaikymui. Šiuo metu du kartus per savaitę sportuoja dvi senjorų grupės. Užsiėmimus veda profesionalus treneris Jonas Spudis.
Kita projekto tikslinė grupė – vaikai ir jaunimas, kuriems organizuojamos mankštos ir žygiai du / tris kartus per savaitę. Projekto partneriai – Šiaulių r. Šakynos mokykla, Šiaulių r. Raudėnų mokykla-daugiafunkcis centras. Treneriai su minėtų mokyklų moksleiviais dirba Raudėnuose ir Šakynoje, vaikams ir jaunuoliams sudaromos sąlygos dalyvauti veiklose. Mankštos organizuojamos atsižvelgiant į dalyvaujančiųjų galimybes ir poreikius. Vaikams ir jaunuoliams taip pat organizuojamos dienos stovyklos. Šį pusmetį organizuota stovykla atnaujintame Daugėlių stadione. Stovyklos metu dalyviai susipažino su: sporto praktika viešose lauko treniruoklių aikštelėse, lengvosios atletikos pradmenimis, futbolo praktika dirbtinės dangos aikštėje. Stovyklos metu projekto dalyviams buvo pravesta paskaita „Sporto galimybės Šiaulių rajone“ (paskaitą pravedė treneris V. Mitkus). Šiaulių r. Kuršėnų sporto mokyklos direktorė Ilona Vaičiulienė supažindino su sporto mokyklos paslaugomis.

 

Nuo projekto įgyvendinimo pradžios vaikams ir jaunimui organizuotos 133 mankštos ir žygiai, trejos dienos stovyklos. Senjorams organizuotos 143 mankštos ir žygiai.
Šalyje įvesti karantino apribojimai dėl COVID-19 pandemijos laikinai sustabdė projekto veiklas, kurios nebuvo organizuojamos nuotoliniu būdu. Projekto dalyviai, remdamiesi ankstesne asmenine patirtimi, nusprendė karantino metu veiklas sustabdyti.
Norintys prisijungti prie projekto veiklų gali kreiptis į: Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnybą, Šiaulių r. Šakynos mokyklą, Šiaulių r. Raudėnų mokyklą-daugiafunkcį centrą, nes projekto įgyvendinimo pabaiga – 2022 m. gruodžio 31 d.
Projektas „Gali sportuoti? Įrodyk! II“ bendrai finansuojamas valstybės Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurį administruoja Švietimo mainų paramos fondas.
Prie projekto finansavimo prisideda Šiaulių rajono savivaldybė, Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnyba. Dalyvavimas visose projekto veiklose yra nemokamas.
Dovilė Navickaitė,
Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnybos metodininkė