Pagalba mokiniui

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Pirmininkas: Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina Samoškienė;

Sekretorius: Diana Navickienė

Nariai: logopedė I. Ratkuvienė,  mokyt. G. Jurgaitienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė V. Kievišienė.

Mokyklos vaiko gerovės komisijos paskirtis – organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atlikti mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pirminį įvertinimą ir atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

Šakynos mokyklą prižiūri ir, konsultuoja teisėtvarkos klausimais Viešosios policijos skyriaus Kaimiškosios policijos nuovados tyrėjas Žilvinas Drąsutis (tel. 8 671 05628); Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio vyresnysis specialistas Egidijus Jankauskis  (tel. 8 615 94 112).