Mokytojai

Šakynos mokykloje šiuo metu dirbantys mokytojai:

 1. Lina Samoškienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui, atliekanti direktoriaus funkcijas, ikimokyklinio ugdymo grupės pedagogė
 2. Asta Rekštienė – priešmokyklinio ugdymo grupės mokytoja
 3. Sigita Laurutavičienė  – 1, 4 klasės mokytoja
 4. Diana Navickienė –2, 3 klasės,  gamtos ir žmogaus mokytoja
 5. Jurgita Kriščiūnienė – lietuvių kalbos mokytoja, 8 klasės vadovė
 6. Gražina Jurgaitienė  – anglų kalbos mokytoja, 5, 10 klasės vadovė
 7. Asta Lengvenienė – matematikos, informacinių technologijų mokytoja
 8. Rima Norutavičienė – biologijos, kūno kultūros mokytoja, 7 klasės vadovė
 9. Daiva Jonkienė –  fizikos mokytoja
 10. Vidmantas Norutavičius – geografijos, kūno kultūros mokytojas, 6 klasės vadovas
 11. Audrius Mickevičius – istorijos ir pilietinio ugdymo mokytojas
 12. Jūratė Lukošienė – chemijos mokytoja
 13. Reda Voitunienė – matematikos mokytoja
 14. Sandra Pakštienė – muzikos mokytoja
 15. Lina Armonaitė – dorinio ugdymo mokytoja
 16. Virginija Motiejūnienė –  rusų kalbos mokytoja
 17. Vita Baranauskienė – dailės ir technologijų mokytoja
 18. Ramutė Vilčinskienė – ikimokyklinio ugdymo grupės pedagogė
 19. Asta Jakumienė – pradinių klasių mokytoja
 20. Viktorija Guginytė – logopedė

Beveik visi mokytojai turi vyresniojo mokytojo kvalifikacinę kategoriją, R. Norutavičienė, R. Voitunienė,  A.  Lengvenienė ir D. Jonkienė turi mokytojų metodininkių kvalifikacinę kategoriją.

Mokytojai: R. Norutavičienė (Gendvilaitė), J. Kriščiūnienė (Liulytė) – tai buvę mokyklos mokiniai, sugrįžę į savo mokyklą dirbti.

Mokyklos aptarnaujantis personalas: J. Motiečienė – sekretorė, V. Gedminas, S. Šliauteris, B. Navickienė,  R. Vališauskienė,  R. Gavorskis. Mokyklos valgyklos darbuotojos: R. Mickevičienė, G. Šliauterienė