Mokytojai ir švietimo pagalbos specialistai

 1. Ramutė Vilčinskienė – ikimokyklinio ugdymo grupės mokytoja
 2. Lina Samoškienė – ikimokyklinio ugdymo grupės mokytoja
 3. Asta Rekštienė – priešmokyklinio ugdymo grupės mokytoja
 4. Sigita Laurutavičienė  – 1, 2 klasės mokytoja
 5. Diana Navickienė –3, 4 klasės,  gamtos ir žmogaus mokytoja
 6. Jurgita Kriščiūnienė – lietuvių kalbos mokytoja, 5 klasės vadovė
 7. Gražina Jurgaitienė  – anglų kalbos mokytoja, 6 klasės vadovė
 8. Jūratė Jankauskienė – matematikos mokytoja
 9. Rima Norutavičienė – biologijos, fizinio ugdymo mokytoja, 8 klasės vadovė
 10. Daiva Jonkienė –  fizikos, chemijos mokytoja
 11. Vidmantas Norutavičius – geografijos, fizinio ugdymo mokytojas, 7 klasės vadovas
 12. Audrius Mickevičius – istorijos ir pilietiškumo pagrindų mokytojas
 13. Reda Voitunienė – matematikos mokytoja
 14. Sandra Pakštienė – muzikos mokytoja
 15. Lina Armonaitė – dorinio ugdymo mokytoja
 16. Audra Dauskurdienė –  rusų kalbos mokytoja
 17. Vita Baranauskienė – dailės ir technologijų mokytoja
 18. Viktorija Guginytė – logopedė
 19. Rosita Veikalienė – socialinė pedagogė

Beveik visi mokytojai turi vyresniojo mokytojo kvalifikacinę kategoriją, R. Norutavičienė, R. Voitunienė,  ir D. Jonkienė turi mokytojų metodininkių kvalifikacinę kategoriją.

Mokytojai: R. Norutavičienė (Gendvilaitė), J. Kriščiūnienė (Liulytė) – tai buvę mokyklos mokiniai, sugrįžę į savo mokyklą dirbti.