Darbo skelbimai

Specialiojo pedagogo-logopedo

Darbo pobūdis: teikti specialiąją pedagoginę pagalbą ugdymosi sunkumų, kalbos problemų bei specialiųjų poreikių turintiems vaikams.
Išsilavinimas: Aukštasis universitetinis
Profesija: Specialusis pedagogas
Mokymo/studijų programa: Specialioji pedagogika ir logopedija
Profesinė kvalifikacija: Pedagogas
DARBO UŽMOKESTIS
Darbo užmokestis: 700.00 EUR mėnesinė alga
Mokėjimo terminai: nurodyta suma už mėnesinė alga, neatskaičius

mokesčių, mokama 2 kartus per mėnesį

DARBO SUTARTIS
Darbo sutarties rūšis: Neterminuota
Įdarbinama: nuo 2020-09-01
Konkurso data: 2020-08-26
Konkursui reikalingi pateikti dokumentai: Prašymas dalyvauti atrankoje, asmens tapatybę, išsilavinimą, pedagoginę kvalifikaciją patvirtinančias dokumentų kopijas, gyvenimo aprašymą.
Konkurso dokumentus pateikti iki: 2020-08-21
DARBO LAIKAS
Darbo grafikas: Nepilnas darbo laikas
Per savaitę: 18 val.
PAPILDOMA INFORMACIJA
Komandiruotės: nenumatomos
DARBO VIETOS ADRESAS
Darbo vietos adresas: Šiaulių r. sav., Šakyna, Šiaulių g. 20
KONTAKTAI
Kontaktinis asmuo: Lina Samoškienė
Kontakto tipas: Darbo
Telefonas: 370-41-377616
Mobilus telefonas: 370-670-61833
El. paštas: sakyna@gmail.com
Pageidavimus pateikti: El. paštu

 

Socialinis pedagogas

Darbo pobūdis: inicijuoti ir dalyvauti įgyvendinant aktualios socialinių problemų priemones, teikti socialinę pagalbą įvairių problemų  bei specialių poreikių turintiems mokiniams. Dirbti komandoje.
REIKALAVIMAI
Išsilavinimas: Aukštasis universitetinis
Profesija: Socialinis pedagogas
DARBO UŽMOKESTIS
Darbo užmokestis: 503.00 EUR mėnesinė alga
Mokėjimo terminai: nurodyta suma už mėnesinė alga, neatskaičius mokesčių, mokama 2 kartus per mėnesį
DARBO SUTARTIS
Darbo sutarties rūšis: Neterminuota
Įdarbinama: nuo 2020-09-01
Konkurso data: 2020-08-26
Konkursui reikalingi pateikti dokumentai: Prašymą leisti dalyvauti atrankoje, asmens tapatybę, išsilavinimą, pedagoginę kvalifikaciją patvirtinančias dokumentų  kopijas, gyvenimo aprašymą.
Konkurso dokumentus pateikti iki: 2020-08-21
DARBO LAIKAS
Darbo grafikas: Nepilnas darbo laikas
Per savaitę: 18 val.
PAPILDOMA INFORMACIJA
Komandiruotės: nenumatomos
DARBO VIETOS ADRESAS
Darbo vietos adresas: Šiaulių r. sav., Šakyna, Šiaulių g. 20
KONTAKTAI
Kontaktinis asmuo: Lina Samoškienė
Kontakto tipas: Darbo
Telefonas: 370-41-377616
Mobilus telefonas: 370-670-61833
El. paštas: sakyna@gmail.com
Pageidavimus pateikti: El. paštu

 

Ikimokyklinio ugdymo pedagogas

Darbo pobūdis: darbas su ikimokyklinio ir priešmokyklinio  amžiaus vaikais.
Išsilavinimas: Aukštasis universitetinis
Profesija: Lopšelio-darželio auklėtojas
Mokymo/studijų programa: Ikimokyklinio ugdymo pedagogika ir priešmokyklinis ugdymas
Profesinė kvalifikacija: Pedagogas
DARBO UŽMOKESTIS
Darbo užmokestis: 548.00 EUR mėnesinė alga
Mokėjimo terminai: nurodyta suma už mėnesinė alga, neatskaičius mokesčių, mokama 2 kartus per mėnesį
DARBO SUTARTIS
Darbo sutarties rūšis: Neterminuota
Įdarbinama: nuo 2020-09-01
Konkurso data: 2020-08-26
Konkursui reikalingi pateikti dokumentai: Prašymas leisti dalyvauti atrankoje, asmens tapatybę, išsilavinimą, pedagoginę kvalifikaciją patvirtinančias dokumentų kopijas, gyvenimo aprašymą.
Konkurso dokumentus pateikti iki: 2020-08-21
DARBO LAIKAS
Darbo grafikas: Nepilnas darbo laikas
Per savaitę: 23 val.
PAPILDOMA INFORMACIJA
Komandiruotės: nenumatomos
DARBO VIETOS ADRESAS
Darbo vietos adresas: Šiaulių r. sav., Šakyna, Šiaulių g. 20
KONTAKTAI
Kontaktinis asmuo: Lina Samoškienė
Kontakto tipas: Darbo
Telefonas: 370-41-377616
Mobilus telefonas: 370-670-61833
El. paštas: sakyna@gmail.com
Pageidavimus pateikti: El. paštu