Pažintis su Anykščiais

Birželio 14 d. 5-10 klasių mokiniai lankėsi Anykščiuose. Mokiniai siauruko traukinių stotyje susipažino su siauruko istorija, demonstruojamomis ekspozicijomis.

Labirintų parke susipažino su labirintų rūšimis, į komandas pasiskirstę įveikė labirintus, išbandė savo taiklumą. Mokiniai aplankė Puntuko akmenį, perėjo lajų taką, važinėjosi vasaros rogutėmis.

Mokytojos Jurgita Kriščiūnienė, Gražina Jurgaitienė, Rima Norutavičienė, Asta Lengvenienė

Pilietinė iniciatyva „Gyvybės medis“

Birželio 14-ąją Lietuva paminėjo 80 metų nuo pirmųjų trėmimų 1941-aisiais, kai per vieną savaitę iš mūsų šalies okupantai ištrėmė 17500 žmonių. Šiai datai pažymėti mokiniai prisijungė prie pilietinės iniciatyvos „Gyvybės medis“.
Šakynos mokyklos mokiniai susijungė į gyvą Gyvybės medį perteikdami idėją, kad verta įprasminti tremties paliestų žmonių atminimą ir kad užaugo nauja karta, kuriems rūpi jautri Tėvynės istorija.

Skaitymo čempionatas

VšĮ Vaiko psichologijos centras ėmėsi iniciatyvos – paskatinti pradinukus skaityti įtraukiant pradinukus, tėvus bei mokytojus į skaitymo čempionatą. Vaikai seka mūsų pavyzdžiu, todėl svarbu, kad jie matytų, jog ir tėvai bei mokytojai laisvalaikiu renkasi skaityti knygą.

Čempionatas vyks gegužės – rugpjūčio mėnesiais. Visa, ką mokyklos bendruomenei reikės daryti – skaityti knygas ir jas registruoti internete. Rugsėjo mėnesį organizatoriai viską suskaičiuos ir išsiųs dalyviams diplomus bei prizus.

Čempionate dalyvauja 30 mokyklų iš visos Lietuvos.

Prie prizų fondo prisideda ir čempionatą remia leidykla Alma Littera, rašytojas Tomas Dirgėla, iniciatyva Vaikų žemė.

Per gegužės-rugpjūčio mėnesius perskaitytas knygas tėvai, mokytojai ir vaikai už savo mokyklą registruoja https://forms.gle/ZPixBUTiHgSzVzuM7 (nuoroda yra ir VšĮ puslapyje www.MesVaiksytei.lt Skaitymo čempionatas).

Daugiau informacijos visad rasite www.MesVaikystei.lt arba FB Vaiko psichologijos centro paskyroje. Jei kiltų klausimas, rašykite info@MesVaikystei.lt

Kvietimas mokiniams dalyvauti Europos egzamine

Šį penktadienį nuo 09:00 iki 23.59 val. mokiniai gali spręsti egzamino užduotis portale europosegzaminas.lrt.lt. Mokiniai galės savarankiškai dalyvauti egzamine, nurodę  savo kontaktinius duomenis, vardą, pavardę ir pasirinkę atstovaujamą mokyklą.

Kiekvienas mokinys gaus penkiolikos klausimų rinkinį. Visi klausimai bus pateikiami su galimais atsakymų variantais. Savo rezultatą mokiniai matys iš karto, vos tik atsakys į visus egzamino klausimų. Informacijos šaltiniai: Švietimas | Lietuva (europa.eu) Visi egzamino klausimai ir teisingi atsakymai bus paskelbti gegužės 10 d. portale https://ec.europa.eu/lithuania/news_lt

Geriausiai mokykloje egzaminą išlaikęs mokinys pirmadienį, gegužės 10 dieną, gaus laišką su kvietimu į finalą, kuris vyks nuotoliniu būdu gegužės 25 d.

Pranešimas apie Šiaulių r. Šakynos mokyklos reorganizavimą prijungiant ją prie Šiaulių r. Gruzdžių gimnazijos

Pranešame, kad vadovaujantis Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 27 d. sprendimu Nr. T-130 „Dėl sutikimo reorganizuoti Šiaulių r. Šakynos mokyklą“ nutarta reorganizuoti Šiaulių r. Šakynos mokyklą, prijungiant ją prie Šiaulių r. Gruzdžių gimnazijos.

Reorganizuojama įstaiga – Šiaulių r. Šakynos mokykla: teisinė forma – savivaldybės biudžetinė įstaiga; įstaigos buveinė – Šiaulių g. 20, Šakyna, LT-81342 Šiaulių rajonas; įstaigos kodas – 190076714. Duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų, registre.

Reorganizavime dalyvaujanti įstaiga – Šiaulių r. Gruzdžių gimnazija: teisinė forma – savivaldybės biudžetinė įstaiga; įstaigos buveinė – S. Dariaus ir S. Girėno g. 31, Gruzdžiai, LT-81421 Šiaulių rajonas; įstaigos kodas – 190058125. Duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų, registre.

Reorganizavimo tikslas – optimizuoti Šiaulių rajono savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų tinklą, jų valdymą, racionalizuoti lėšų paskirstymą, užtikrinti kokybišką mokyklai priskirtų funkcijų vykdymą, siekiant ugdymo kokybės bei efektyvesnio išteklių naudojimo.

Reorganizavimo būdas – Šiaulių r. Šakynos mokyklos prijungimas prie Šiaulių r. Gruzdžių gimnazijos. Šiaulių r. Šakynos mokykla 2021 m. rugpjūčio 31 d. baigs savo veiklą kaip juridinis asmuo ir taps Šiaulių r. Gruzdžių gimnazijos struktūrine dalimi – skyriumi, kurio pavadinimas – Šiaulių r. Gruzdžių gimnazijos Šakynos skyrius. Nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. Šiaulių r. Gruzdžių gimnazija (S. Dariaus ir S. Girėno g. 31, Gruzdžiai, LT-81421 Šiaulių r.) su Šiaulių r. Gruzdžių gimnazijos Šakynos skyriumi (Šiaulių g. 20, Šakyna, LT-81342 Šiaulių r.) tęs veiklą.

Reorganizavimo laikotarpiu Šiaulių r. Šakynos mokyklos ir Šiaulių r. Gruzdžių gimnazijos vadovai užtikrina nepertraukiamą uždavinių ir funkcijų, nustatytų Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme, biudžetinių įstaigų nuostatuose ir kituose teisės aktuose, vykdymą.

Šiaulių r. Šakynos mokykla reorganizuojama iki 2021 m. rugpjūčio 31 d.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 14 str. 10 dalimi, reorganizuojamos įstaigos kreditorius savo reikalavimus gali pateikti ne vėliau kaip per 60 dienų nuo viešojo paskelbimo apie biudžetinės įstaigos reorganizavimo sąlygų aprašo parengimą pirmos dienos.

Reorganizavimo aprašas

 

Šakynos mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, atliekanti direktoriaus funkcijas, Lina Samoškienė