Darbo užmokestis

Pareigos Etatų skaičius 2018 m. ketvirtis 2019 m. ketvirtis
I II III IV I II III IV
Direktoriaus 1 1166 1166 1166 1325 1730 1403
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1 970 970 970 530 (0,5 etato) 692 692
Direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams 1 562 562 562 562 765 765
Mokytojai 529 529 529 598 598 598
Priešmokyklinio ugdymo pedagogas 0,6 471 471 471 452 649 649
Pagalbos mokiniui specialistai 1,25 803 803 803 409 (0,75 etato) 607 607
Bibliotekininkės 0,5 etato 0,5 262 262 262 262 341 341
Aptarnaujantis personalas 10 425 425 425 448

(13 etatų)

475 475
Ikimokyklinio ugdymo pedagogas 1,63 458 687 687

Parašykite komentarą